Gulbenes mūzikas skolas klases Lejasciemā

Lejasciema vidusskolā visos laikos ir cieņā dziedāšana, kolektīvā muzicēšana, mūzikas instrumentu spēle, sekmējot koru un pūtēju orķestra dalību Dziesmu svētkos, augstu novērtējumu iegūšanu konkursā “Balsis” un citos pasākumos.

18 gadus Lejasciema vidusskolā realizēja padziļinātas mūzikas apmācības programmu (1989.-2007.), kurā skolēni padziļināja prasmes mūzikā un apguva mūzikas instrumenta spēli.

2016./2017.mācību gadā tika atvērtas Gulbenes mūzikas skolas klavieru un pūšamo instrumentu klases Lejasciemā. 2023./2024.mācību gadā Gulbenes mūzikas skolas klavieru un pūšamo instrumentu klasēs Lejasciemā mācās 17 audzēkņi.

Klavieru klasi vada skolotāja Gunta Boša, pūšamo instrumentu klasi vada skolotājs Juris Ivanovs, pūšamo instrumentu audzēkņu koncertmeistare un vispārējo klavieru pedagogs ir Jana Baldone, teorētiskos priekšmetus pasniedz Ligita Klinklāva.

Iestājeksāmeni un konsultācijas notiek Gulbenes Mūzikas skolā Gulbenē katru gadu maija beigās, telefona numurs uzziņām 64471661