LEJASCIEMA PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPAS

Darba laiks- dienas  (plkst.7.00 - 19.00)
Iestāde piedāvā :

 • pirmsskolas izglītības programmu;
 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar valodas attīstības traucējumiem
 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem
Papildus  iespējas:
 • deju nodarbības
Atbalsts vecākiem:
 • individuālas konsultācijas pie logopēda, psihologa;
 • padziļināta bērna spēju attīstības analīze un rekomendācijas ( 3x mācību gadā);
 • vecāku sapulces, „atvērto durvju” dienas (individuāli vai grupās- nodarbību, u.c režīma momentu vērojums);
 • iespēja iesaistīties iestādes padomes darbā;
 • izglītojoši informatīvas lekcijas,  informatīvas diskusijas par pirmsskolas vecuma bērnu vecumposmu un attīstības īpatnībām, sarežģījumiem, iespējamiem risinājumiem).

     Bērnudārza pirmsākumi Lejasciemā datējami ar 1951.gadu, kad, nepilnu gadu pastāvējis, bērnudārzs tiek likvidēts. No jauna bērnudārza darbība atsākas 1965.gadā. 1986.gadā bērnudārzs pārceļas uz jaunām telpām, kas būvētas tieši bērnudārza vajadzībām. 2023.gada 1.oktobrī Lejasciema PII "Kamenīte tiek pievienota Lejasciema pamatskolai.

 1.Grupa “Zaķēni” (1,5-3 g.v. bērni)
Grupas skolotājas: Ilze Ziemele, Rita Vanaga
Skolotājas palīdze: Indra Jegure
 2.Grupa “Rūķīši” (3-5 g.v. bērni)
Grupas skolotājas: Silva Miesniece, Lija Sirmace
Skolotājas palīdze: Sanita Uiska
 3.Grupa “Gudrā Pūce” (5-6 g.v. bērni)
Grupas skolotājas: Ināra Šmite, Ilze Gusare
Skolotājas palīdze: Aiva Siliņa
4.Speciālā grupa “Pasaciņa” (4-7 g.v. bērni)
Grupas skolotājas: Daina Račāne, Klinta Brūniņa
Skolotājas palīdze: Meldra Kokareviča
Logopēde: Sandra Biksīte


Daži ieteikumi nākamo audzēkņu vecākiem

 • Pirms esiet izlēmuši savu bērniņu laist uz bērnudārzu, sazinieties ar mums!
 • Atnāciet ciemos, lai noskaidrotu visus Jūs interesējošos jautājumus, iepazītos ar nākamajām audzinātājām (tālrunis 26456107).
 • Pamazām sāciet mazuli radināt pie tāda paša dienas ritma, kāds tas ir pie mums. Svarīgi ir noteiktos laikos celties, doties diendusā, iet vakaros savlaicīgi gulēt.
 • Māciet  un atļaujiet  mazulim pašam ēst -  pat tad, ja Jums šķiet,  ka viņš vēl  to nevar! Barojiet viņu, bet dodiet rokā karotīti arī pašam!
 • Māciet padzerties no krūzītes!
 • Laicīgi atradiniet no pudelītes!
 • Izvērtējiet māneklīša nepieciešamību bērna ikdienā!
 • Radiniet iet uz podiņa arī tad, ja vēl lietosim pamperus!
 • Būtu labi, ja bērns pa reizītei apsēstos arī uz podiņa un zinātu, kas tas tāds ir.
 • Ejiet ar bērniņu nelielās pastaigās, jo pie mums kāds gabaliņš būs jāiet pašam! Nenesiet vienmēr tikai klēpī.
 • Esiet droši! Nebaidieties paši, tad nebaidīsies arī Jūsu  bērni!
Mēs darīsim visu, lai Jūsu mazulis šeit justos labi.