Kontakti

Adrese: Rīgas iela 20, Lejasciems, Gulbenes novads, LV-4412
Pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vieta: Rīgas iela 11A, Lejasciems, Gulbenes novads, LV-4412  

Direktore Ineta Maltavniece mob.t. 25627027
Skolotāju istaba mob.t. 26510508
Lietvede Ausma Kaņepe, Direktores vietniece Inese Ozoliņa  t. 64473136
Direktores vietniece (pirmsskolā) Ramona Liepiņa t. 26456107
Internāts mob.t. 20239812
Ēdnīcas vadītāja mob.t. 26583386
Psiholoģe Una Tilgase mob.t. 29684133 (darba laiks: trešdienās no plkst. 9.00 - 14.00)

e-pasts: lejasciemaskola@gulbene.edu.lv

Skolas rekvizīti:
Maksātājs : Gulbenes novada pašvaldība
Adrese Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Reģistrācijas numurs Nr. 90009116327
A/S SEB banka
LV03UNLA0050014339919
LV52HABA0551026528581
LV41PARX0012592250001
Saņēmējs : Lejasciema pamatskola Rīgas iela 20, Lejasciems, Gulbenes novads, LV-4412