Kontakti

Adrese: Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412


Direktore Ineta Maltavniece mob.t. 25627027

Direktores vietniece Inese Ozoliņa, Lietvede Ausma Kaņepe t. 64473136

Skolotāju istaba mob.t. 26510508

Internāts mob.t. 20239812

Ēdnīcas vadītāja mob.t. 26583386


e-pasts: lejasciemaskola@gulbene.edu.lv

LEJASCIEMA pamatSKOLAS PEDAGOGI 2022./2023.MĀCĪBU GADĀ

 • Ineta Maltavniece – direktore
 • Sarmīte Salmiņa – 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja 4.klasei
 • Elita Jermakova – 2.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 • Jana Bačuka - 3.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, Atbalsta komandas vadītāja
 • Beāte Medne – 4.klases audzinātāja, vizuālā mākslas skolotāja 1.-9.klasei
 • Lana Černoglazova – 5.klases audzinātāja, direktores vietniece, bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.,9.klasei
 • Inese Žīgure – 6.klases audzinātāja, Sociālās zinības un vēstures skolotāja 4.-6.klasei, sociālo zinību skolotāja 7.-9.klasei, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7.-9.klasei
 • Danute Mazure - 7.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 4.,6.-8.klasei
 • Mudīte Rubene – 8.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 3.-9.klasei
 • Rota Salmiņa – 9.klases audzinātāja, bioloģijas skolotāja 8.-9., ģeogrāfijas skolotāja 7.-9.klasei, dabaszinību skolotāja 4. - 6.klasei, dizains un tehnoloģijas skolotāja 4., 5., 8., 9.klasei 
 • Inese Ozoliņa - direktores vietniece, matemātikas skolotāja 5.klasei, inženierzinību skolotāja 7.klasei, fizikas skolotāja 8.,9.klasei
 • Jolanta Kazaine – krievu valodas skolotāja 4.-9.klasei, teātra mākslas skolotāja 6., 7.klasei
 • Viktors Černoglazovs – dizains un tehnoloģijas skolotājs 4.-9.klasei
 • Vineta Riekstiņa – matemātikas skolotāja 6.-9.klasei, dizains un tehnoloģijas skolotāja 6., 7.klasei
 • Ilva Bērziņa – sports un veselība skolotāja 1.-6.klasei, datorikas skolotāja 4.-9.klasei
 • Aigars Bērziņš – sports un veselība skolotājs 7.-9.klasei
 • Ligita Klinklāva – mūzikas skolotāja 1.-9.klasei
 • Inese Dārziņa – ķīmijas skolotāja 8.,9.klasēm, bioloģijas skolotāja 7.klasei
 • Ramona Liepiņa - angļu valodas skolotāja 1.,2.klasei
Pulciņš tiek piedāvāts 5.-8.klašu skolēniem. Pulciņa vadītāja skolotāja Rota Salmiņa