Kontakti

Adrese: Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412


Direktore Ineta Maltavniece mob.t. 25627027

Direktores vietniece Inese Ozoliņa t. 64473137

Lietvede Ausma Kaņepe t. 64473136

Skolotāju istaba mob.t. 26510508

Internāts mob.t. 20239812

Ēdnīcas vadītāja mob.t. 26583386


e-pasts: lejasciemaskola@gulbene.lv

                lejasciems@sveiks.lv