Izglītības programmas Lejasciema vidusskolā:


Izglītības programmas nosaukumsProgrammas kods
1.Pamatizglītības programma21011111
2.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem21015611
3.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma31011011