Izglītības programmas Lejasciema pamatskolā:

  Izglītības programmas nosaukumsProgrammas kods
1.Pamatizglītības programma21011111
2.Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem21015611
3.Pirmsskolas izglītības programma
01011111
4. Speciālā pirmsskolas izglītības programma bērniem ar valodas attīstības traucējumiem 01015511
5.Speciālā pirmsskolas izglītības programma bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611