Karjeras izglītība ir plānots pasākumu nodrošinājums izglītības iestādē, lai palīdzētu izglītojamiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu "karjera" skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, savas un popularitātes sasniegšana, tad tagad termins "karjera" ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas personības dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības, ģimene un darbs.

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:

 • izprast sevi;
 • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;
 • veidot pašapziņu;
 • apzināt savas stiprās un vājās puses;
 • plānot un vadīt savu karjeru;
 • novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;
 • pētīt izglītības iespējas;
 • pieņemt lēmumu.

Karjeras konsultants palīdz:

 • apzināties spējas, prasmes, intereses, kompetences;
 • paaugstināt pašnovērtējumu un motivāciju;
 • saņemt atbalstu piemērotākās profesijas un mācību programmas izvēlē;
 • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām;
 • iegūt rīcības plānu - ko darīt tālāk saistībā ar mācību iestādes un mācību programmas izvēli.

Lēmumu pieņemšanas palīgi- karjeras testi

1.      https://testi.niid.lv/test/interesu-laboratorija
Izpildot testu, uzzināsi savas intereses par dažādām profesijām. Tas Tev īpaši noderēs, ja vēl svārsties pārdomās par mācību un studiju virziena izvēli.
2.      https://testi.niid.lv/test/karjeras-iespeju-diagnostika
Izpildot testu, uzzināsi savas personības raksturojumu - vadošos personības tipus un tiem atbilstošās karjeras tipus.
3.      https://testi.niid.lv/test/speju-detektors
Izpildot testu, uzzināsi cik ,,jaudīgs,, esi katrā no 8 intelektuālo spēju jomām.
4.      https://testi.niid.lv/test/vertibu-svertuve
Šeit vari noskaidrot, kuras darba vērtības Tev dzīvē ir vissvarīgākās un kāda varētu būt tā darba vide, kurā Tu justos vislabāk. Strādājot darbu, kas ir saskaņā ar mūsu galvenajām vērtībām, palielinās iespēja, ka darbā jutīsimies priecīgāki un apmierinātāki, kā arī labāk izpaudīsim sevi profesionālajā jomā.

Vairāk informācijas un resursu par karjeras jautājumiem: https://karjerasmateriali.lv/

Lejasciema pamatskolas Karjeras izglītības programma: Karjeras_izglītības_programma

Karjeras diena 2024

19.aprīlī Gulbenes novada vidusskolā norisinājās Karjeras diena 2024 Gulbenes novada skolu 8. - 9. klašu skolēniem. Arī mūsu skolas 8.-9.klases skolēni piedalījās karjeras dienas aktivitātēs. Skolēni interaktīvā un radošā veidā ieguva informāciju par tālākās izglītošanās iespējām gan mūsu novadā, gan kaimiņu novados.