Gulbenes mākslas skola

Gulbenes Mākslas skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas savu izglītojošo darbību veic saskaņā ar Kultūras ministrijas norādījumiem un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.
Skolā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”. Plašāka informācija:  http://gulbenesmakslasskola.lv/
Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema klasēs 2021./2022.mācību gadu uzsāk 4.klase ar 7 audzēkņiem un  6.klase ar 13 audzēkņiem.
Pedagogi:
Beāte Medne – klašu vadītāja, kompozīcija, mākslas valodas pamati, dizaina pamati, darbs materiālā, datorgrafika
Inese Adamoviča - zīmēšana, gleznošana

Gulbenes mākslas skolas Lejasciema klases STUNDU SARAKSTS

Diena
Laiks Klase
Mācību priekšmets Pedagogs
Pirmdiena
14:00 – 15:20 4.klase
15:30 – 16:50 6.klase
Kompozīcija, Dizaina pamati (Beāte)
Kompozīcija, Dizaina pamati (Beāte)
Otrdiena


Trešdiena


Ceturtdiena


Piektdiena
13:00 – 17:00 4.klase
13:00 – 16:00 6.klase
Zīmēšana 2, Gleznošana 2, Mākslas valodas pamati 2 (Beāte)
Zīmēšana 2, Gleznošana2 (Inese)

Kontaktinformācija
Lejasciema klašu vadītāja: Beāte Medne (Mob.t. - 28374769, e-pasts: medne9@gmail.com)
Skolotāja: Inese Adamoviča  (Mob.t. 29465325)
Gulbenes mākslas skola
Adrese: O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, LV-4401
Tel.: (+371)64473040 ; (+371)29477941
E-pasts: gms@gulbene.lv
Direktore: Sandra Dikmane
Tel.: (+371) 29477941
E-pasts: sandra.dikmane@gulbene.lv