Gulbenes mākslas skola

Gulbenes Mākslas skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas savu izglītojošo darbību veic saskaņā ar Kultūras ministrijas norādījumiem un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.
Skolā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”. Plašāka informācija:  http://gulbenesmakslasskola.lv/
Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema klasēs 2023./2024.mācību gadu uzsāk 2.klase ar 13 audzēkņiem un  6.klase ar 7 audzēkņiem.
Pedagogi:
Beāte Medne – klašu vadītāja, kompozīcija, tekstila pamati, darbs materiālā, zīmēšana, gleznošana.
Inese Adamoviča - zīmēšana, gleznošana.

Gulbenes mākslas skolas Lejasciema klases STUNDU SARAKSTS

Kontaktinformācija
Lejasciema klašu vadītāja: Beāte Medne (Mob.t. - 28374769, e-pasts: medne9@gmail.com)
Skolotāja: Inese Adamoviča  (Mob.t. 29465325)
Gulbenes mākslas skola
Adrese: O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, LV-4401
Tel.: (+371)64473040 ; (+371)29477941
E-pasts: gms@gulbene.edu.lv
Direktore: Sandra Dikmane
Tel.: (+371) 29477941
E-pasts: sandra.dikmane@gulbene.edu.lv