Gulbenes mākslas skola

Gulbenes Mākslas skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas savu izglītojošo darbību veic saskaņā ar Kultūras ministrijas norādījumiem un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. 
Skolā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”. Plašāka informācija:  http://gulbenesmakslasskola.lv/Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema klasēs 2022./2023.mācību gadu uzsāk 1.klase ar 12 audzēkņiem un  5.klase ar 8 audzēkņiem. 
Pedagogi: 
Beāte Medne – klašu vadītāja, kompozīcija, mākslas valodas pamati, dizaina pamati, darbs materiālā, datorgrafika, zīmēšana, gleznošana, veidošana. 
Inese Adamoviča - zīmēšana, gleznošana.

Gulbenes mākslas skolas Lejasciema klases STUNDU SARAKSTS

Diena
Laiks Klase
Mācību priekšmets, (Pedagogs)
Pirmdiena
14:00 - 16:00 1.klaseveidošana, veidošana (darbs materiālā), dizaina pamati, ( Beāte Medne)
Otrdiena


Trešdiena


Ceturtdiena
14:20 - 17:00 5.klase
Zīmēšana, zīmēšana, gleznošana, gleznošana, (Inese Adamoviča)
Piektdiena
13:00 - 14:00 1.klase
14:00 - 17:20  5.klase
zīmēšana, gleznošana, (Beāte Medne)
kompozīcija, dizaina pamati (datorgrafika), mākslas valodas pamati, veidošana, veidošana, (Beāte Medne)

Kontaktinformācija
Lejasciema klašu vadītāja: Beāte Medne (Mob.t. - 28374769, e-pasts: medne9@gmail.com)
Skolotāja: Inese Adamoviča  (Mob.t. 29465325)
Gulbenes mākslas skola
Adrese: O.Kalpaka iela 70A, Gulbene, LV-4401
Tel.: (+371)64473040 ; (+371)29477941
E-pasts: gms@gulbene.lv
Direktore: Sandra Dikmane
Tel.: (+371) 29477941
E-pasts: sandra.dikmane@gulbene.lv