Gulbenes mākslas skola

Gulbenes Mākslas skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas savu izglītojošo darbību veic saskaņā ar Kultūras ministrijas norādījumiem un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. 

Skolā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”. Plašāka informācija:  http://gulbenesmakslasskola.lv/

Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema klasēs 2020./2021.mācību gadu uzsāk 3.klase ar 8 audzēkņiem un  5.klase ar 13 audzēkņiem.

Pedagogi:

  • Beāte Medne – klašu vadītāja, kompozīcija, mākslas valodas pamati, dizaina pamati, darbs materiālā, datorgrafika
  • Irita Melace - zīmēšana, gleznošana, veidošana 

Gulbenes mākslas skolas Lejasciema klases STUNDU SARAKSTS

Kontaktinformācija

Lejasciema klašu vadītāja: Beāte Medne (Mob.t. - 28374769, e-pasts: medne9@gmail.com)

Skolotāja: Irita Melace (Mob.t. 26478433)