Gulbenes mākslas skola

Gulbenes Mākslas skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas savu izglītojošo darbību veic saskaņā ar Kultūras ministrijas norādījumiem un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. 

Skolā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”. Plašāka informācija:  http://gulbenesmakslasskola.lv/

Gulbenes Mākslas skolas Lejasciema klasēs 2019./2020.mācību gadu uzsāk 2.klase ar 9 audzēkņiem (7-9 gadi) un  4.klase ar 13 audzēkņiem (10-12 gadi)

Pedagogi:

  • Beāte Medne – klašu vadītāja, gleznošanas, kompozīcijas, dizaina pamatu un mākslas valodas skolotāja
  • Inese Adamoviča- direktora vietnieks izglītības jomā, zīmēšanas un gleznošanas skolotāja
  • Laila Uiska – kompozīcijas, tekstila pamatu un darba materiālā skolotāja


Kontaktinformācija

Lejasciema klašu vadītāja: Beāte Medne

Mob.t. - 28374769

e-pasts: medne9@gmail.com
Lejasciema vidusskola

 .