Skolas vīzija – skola ar mūsdienīgu mācību vidi, atvērta inovācijām, pieejama visiem, vietējās kultūrvides un tradīciju nesēja un turpinātāja.

Lejasciema vidusskolas vērtības:

  • Sadarbība - vēlme un gatavība sadarboties, apvienojot un atbalstot citus, labāka kopīgā rezultāta iegūšanai
  • Cieņa - attieksme, kas atzīst jebkura cilvēka vērtību
  • Atbildība - griba un spēja uzņemties atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām

Skolas logo

Skolas karogs

 .