Skolas misija - sniegt kvalitatīvu izglītību un iespējas pašizaugsmei emocionāli labvēlīgā vidē. 

Skolas vīzija - pilsoniski aktīva personība, kas vērsta uz pašattīstību.

Lejasciema pamatskolas vērtības:

Atbildība – griba un spēja uzņemties atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām, būt atbildīgam par savu darbu, sasniegumiem un izdarītajām izvēlēm, būt līdzatbildīgam    par skolā notiekošo, par skolas sasniegumiem.
Cieņa – attieksme, kas atzīst jebkura cilvēka vērtību. Caur cieņu rodas uzticēšanās.
Sadarbība – vēlme un gatavība sadarboties, būt komandas daļai, apvienojot un atbalstot citus, labāka kopīgā rezultāta iegūšanai.

Skolas logo