Sveicam 9.klases skolnieku Matīsu Salmiņu  ar iegūto 2.vietu Alūksnes un Gulbenes novadu apvienotajā ķīmijas olimpiādē! Paldies skolotājai I.Dārziņai par skolnieka sagatavošanu olimpiādei un veiksmīgu dalību tajā!
8.decembrī Gulbenes k/c notika pasākums - Gulbenes novada Gada balva izglītībā 2023. Arī mūsu skolas darbinieki tika izvirzīti nominācijām:
Nominācijā “Pedagogs- iedvesmotājs” - Danute Ozola un Inese Dārziņa
Nominācijā “Audzinātājs- dzīves skolotājs” - Ināra Šmite
Nominācijā "Ieguldījums interešu izglītībā" - Juris Ivanovs
Nominācijā "Atbalsts bērnam" - Meldra Kokareviča
Nominācijā "Labi padarīts darbs" - Margarita Burka
Nominācijā "Laba pārvaldība" - Inese Ozoliņa
Nominācijā "Par mūža ieguldījumu izglītībā" - Ilze Gusare
Nominācijā “Audzinātājs- dzīves skolotājs” balvu saņēma Lejasciema pamatskola pirmsskolas skolotāja Ināra Šmite.
Sveicam 8.klases skolnieci Eniju Lavendeli  ar iegūto 2.vietu Alūksnes un Gulbenes novadu apvienotajā angļu valodas olimpiādē! Paldies skolotājai M.Rubenei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei un veiksmīgu dalību tajā!

2023.gada 18.,19.oktobrī skolā norisinājās Patriotiskās dzejas runāšanas konkurss, kurā godalgotas vietas ieguva 
1.-3.klases posmā 
1.vieta Eduards Mozgis
2.vieta Lauris Jānis Galviņš
3.vieta Sandris Pakalnietis
4.-6.klases posmā
1.vieta Krišjānis Kristens Ozols
2.vieta Dāvids Stepe
3.vieta Made Vanaga un Vanda Ušakova
7.-9.klases posmā
1.vieta Laima Zvirbule
2.vieta Edgars Magaziņš
3.vieta Dārta Luīze Melle
Paldies skolotājiem J.Bačukai, S.Salmiņai, E.Jermakovai, A.Glāzniecei, L.Černoglazovai, D.Ozolai.
Lepojamies ar aktīviem Lejasciema pamatskolas jauniešiem, kuri Gulbenes novada Rudens krosā ieguva godalgotas vietas:
E grupā meitenēm 4.vieta Laumai Glāzniecei,
D grupā meitenēm 4.vieta Luīzei Mozgai,
D grupā zēniem 3.vieta Danielam Biezajam, 4.vieta Ernestam Berkoldam,
C grupā zēniem 1.vieta Mārcim Glāzniekam, 5.vieta Jāzepam Kubuliņam,
B grupā zēniem 1.vieta Matīsam Salmiņam,
B grupā meitenēm 3.vieta Amandai Jozepai, 6.vieta Nellijai Bērziņai
Paldies sporta skolotājiem I.Bērziņai un A.Bērziņam.
Gulbenes novada Izglītības un kultūras darbinieku konferencē “Te mācās, te rodas!” 25.augustā tika godinātas Lejasciema pamatskolas skolotājas Elita Jermakova un Sarmīte Salmiņa, kuras saņēma Gulbenes novada domes Pateicības rakstus. Sveicam!

gada balva 2023

Sveicam 5.klases skolnieci Madi Vanagu  ar iegūto Atzinību Latvijas un novadu mācības konkursā! Paldies vēstures un sociālo zinību skolotājai I.Žīgurei par skolnieces sagatavošanu konkursam un veiksmīgu dalību tajā!
26.maijā Gulbenes novada domē notika tradicionālais mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un pedagogu apbalvošanas pasākums. Tika sveikti arī Lejasciema pamatskolas skolēni - 5.klases skolnieks Dāvids Stepe (2.vieta matemātikas olimpiādē) un 9.klases skolniece Katrīna Kalvīte (ATZINĪBA novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē), kā arī skolotājas - I.Ozoliņa un L.Černoglazova
Sveicam sportiskos 3. -5. klašu skolēnus, kuri Gulbenes novada skolu vieglatlētikas daudzcīņas sacensībās  uzrādījuši labus rezultātus: 
3.klašu zēnu grupā Ernestam Berkoldam kopvērtējumā 1.vieta  (tāllēkšanā 1.vieta., 30 m skrējienā 2.vieta., 300 m skrējienā 2.vieta), Danielam Biezajam kopvērtējumā 4. vieta  (300 m skrējienā 3.vieta, tāllēkšanā 2.vieta); Arnim Čablim bumbiņas mešanā 3.vieta.
3.klašu meiteņu grupā Luīzei Mozgai kopvērtējumā 5.vietaLaumai Glāzniecei kopvērtējumā 6.vieta  (tāllēkšanā 3.vieta, bumbiņas mešanā 3. vieta)
4.klašu meiteņu grupā Alisei Vanagai kopvērtējumā 6.vieta  (30 m skrējienā 2.vieta).
5.klašu meiteņu grupā Mišelai Tīnai Berkoldei kopvērtējumā 6.vieta  (bumbiņas mešanā 1.vieta).
5.klašu zēnu grupā Patrikam Kupcim kopvērtējumā 4.vieta  (bumbiņas mešanā 3.vieta). Paldies sporta skolotājai I.Bērziņai par skolnieku sagatavošanu sacensībām
Sveicam 5.klases skolnieci Madi Vanagu ar iegūto 2.vietu skolu reģionālajās Skaļās lasīšanas sacensībās Gulbenes novada bibliotēkā.  Paldies latviešu valodas skolotājai L.Černoglazovai par skolnieces sagatavošanu konkursam

Sveicam 4.klases skolnieci Paulu Kūriņu ar iegūto Atzinību 4.klašu matemātikas konkursā "Tik vai... Cik?".  Paldies matemātikas skolotājai S.Salmiņai par skolnieces sagatavošanu konkursam
Sveicam 7.klases skolnieci  Dārtu Luīzi Melli ar iegūto 3.vietu meiteņu grupā, 7.klases skolnieku Artūru Jāni Ziemeli un 8.klases skolnieku Niku Svenni ar iegūto 3.vietu zēnu grupā  Gulbenes novada skolēnu vieglatlētikas daudzcīņas sacensībās 6., 7., 8. klasēm. Startiem skolēnus sagatavoja sporta skolotājs A.Bērziņš.
Mūsu skolēni čakli pastrādājuši un aktīvi piedalījušies Olimpiskās dienas 2023 zīmējumu konkursā 1. - 4. klasēm, kura devīze bija - “Es soli pa solim #sportiņā!” 

Labāko darbu autorus skolā bija ieradies apsveikt olimpiskais čempions Daumants Dreiškens. Anetes Čables darbiņš tika izvirzīts uz nākamo kārtu Rīgā. Paldies par radošumu mazajiem māksliniekiem un vizuālās mākslas sk. Beātei Mednei par viņu pamudināšanu piedalīties!

Sveicam 9.klases skolnieci Katrīnu Kalvīti ar iegūto Atzinību Gulbenes un Alūksnes novadu Latviešu valodas un literatūras olimpiādē.  Paldies Latviešu valodas skolotājai L.Černoglazovai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei
Sveicam komandas dalībniekus - Alisi Kaufmani, Dārtu Luīzi Melli, Mariju Inu Brekti, Amandu Jozepu, Artūru Jāni Ziemeli, Jēkabu Kubuliņu, Ralfu Kupci un Robertu Ķesteri ar iegūto 2.vietu (10 komandu konkurencē) volejbola sacensībās C grupā. Komandu sagatavoja sporta skolotāji A.Bērziņš, I.Bērziņa.
Sveicam 5.klases skolnieku Dāvidu Stepi ar iegūto 2.vietu Gulbenes un Alūksnes novadu matemātikas olimpiādē.  Paldies matemātikas skolotājai I.Ozoliņai par skolēna sagatavošanu olimpiādei

Sveicam ERNESTU BERKOLDU  ar iegūto 3.vietu Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2023” (skolotājs J.Ivanovs)

Sveicam VIA "Enjoy" dalībniekus Amandu Ziemeli, Artūru Jāni Ziemeli, Valdi Grīsli, Laini Aploku, Dārtu Luīzi Melli un skolotāju J.Ivanovu par iegūto I pakāpes diplomu konkursā "No baroka līdz rokam"
Pateicību par apzinīgu attieksmi pret mācību darbu un veiksmīgi apgūtām prasmēm saņēma 1. klases skolēni Elza Brekte, Emīls Mednis, Eila Grunte, Madlēna Krūmiņa, Anitra Čable, 2.klases skolēni Mikus Kazaks, Viktorija Kupce, Laura Šteinberga, Kitija Didriksone un 3.klases skolēni Beatrise Kārkliņa, Lauma Glāzniece, Loreta Liepiņa, Luīze Mozga, Ernests Berkolds.

Pateicību par labām un teicamām sekmēm šajā mācību gada I semestrī saņēma 4.klases skolēni Teodors Balodis, Nellija Heisele, Paula Kūriņa, Alise Vanaga, Karlīna Zariņa, 5.klases skolēni Mišela Tīna Berkolde, Marija Ina Brekte, Mairis Krēsliņš, Jāzeps Kubuliņš, Patriks Kupcis, Marsels Lūkins, Miķelis Salmiņš, Dāvids Stepe, Made Vanaga, 6.klases skolēni Mārcis Glāznieks, Paula Vanaga, Katrīna Vita Žīgure, 7.klases skolniece Dārta Luīze Melle, 8.klases skolēni Matīss Salmiņš, Karlīna Keita Stivka, Nellija Bērziņa, Sofija Sāra Berkolde  un 9.klases skolēni Katrīna Kalvīte, Anna Nikola Berkolde un Valdis Grīslis.

17.novembrī Latvijas valsts svētku pasākuma laikā Lejasciema pagasta pārvaldes Pateicības balva – sudraba poga tika pasniegta mūsu skolas skolotājai Beātei Mednei – par apzinīgu, ar dzīvesprieku un jaunības degsmi veiktu darba pienākumu pildīšanu, par atsaucību un līdzdalību Lejasciema pagasta sabiedriskajā dzīvē, savukārt, Gulbenes novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma Sandra Biksīte – par aktīvu, ieinteresētu un radošu darbu logopēdiskajā jomā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu bērnu individuālo spēju attīstībā daloties pieredzē ar novada kolēģiem.
26.augustā Gulbenē norisinājās ikgadējā pedagogu KONFERENCE, šogad ar nosaukumu "Atveram durvis plašāk". Konferences svinīgā pasākuma laikā tika sumināti pieci mūsu skolas skolotāji - Beāte Medne, Inese Ozoliņa, Juris Ivanovs, Inese Dārziņa un Aigars Bērziņš. Skolotāji saņēma Gulbenes novada pašvaldības PATEICĪBAS RAKSTUS.

gada balva 2022

30.maijā skolā norisinājās "Gada balva 2022" pasākums. Tika skolēniem pasniegtas zelta, sudraba liecības, kā arī pateicības par labām un teicamām sekmēm, par veiksmīgi un labi apgūtām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

Autoritāte 2022

Mācību gada noslēgumā norisinājās "Autoritāte 2022" laureātu mācību ekskursija uz Rēzekni. Gida pavadībā tika apmeklēts Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs un Rēzeknes pilskalns. Skolēniem bija izzinoša ekskursija Latgales vēstniecībā GORS, kur pildīja dažādus atjautības un izklaidējošus uzdevumus. Bija iespēja novērot Rēzeknes novada un pilsētas ainavu 121 pakāpiena augstumā, Ančupāna skatu tornī. Ekskursijas noslēgumā aktīvas atpūtas izklaide LaserTag Litenē, kur jauniešiem bija iespēja pārbaudīt savu veiklību un fizisko sagatavotību.

SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" no 7. marta līdz 29. aprīlim rīkoja radošo mākslas darbu konkursu “Kas ir mediķis?”.  Darbus vērtēja gan skatītāji, gan arī žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības pārstāvji, kā arī mākslinieki no Gulbenes un Balvu novada. 
Kategorijā “Pirmsskola – 5.klase” balvas saņēma un 1. vietu ieguva Lejasciema vidusskolas skolnieces  Paula Kūriņa un Nellija Heisele. 

1.- 4. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā “Apsveikums Latvijas Olimpiskajai komitejai 100. dzimšanas dienā!
Novada vērtēšanas komisija izvirzīja septiņus labākos zīmējumus, kuri šobrīd jau ir Latvijas Olimpiskajā komitejā.
Labāko darbu vidū ir arī mūsējie - 2.kl. skolēna Everesta Lūkina un 3.kl. skolnieces Paulas Kūriņas darbi, kuri saņēma arī sertifikātus un balviņas. Sagatavoja skolotāja B.Medne
Piektdien, 22.aprīlī 2.-3.klašu skolēni piedalījās Gulbenē veiklības stafetēs. 12 komandu konkurencē - 2.vieta! Sagatavoja skolotāja I.BērziņaPateicību par labām un teicamām sekmēm šajā mācību gada I semestrī saņēma
3. klases skolnieki Nellija Heisele, Paula Kūriņa, Alise Vanaga, Karlīna Zariņa, Teodors Balodis
4.klases skolnieki Marija Ina Brekte, Made Vanaga, Mairis Krēsliņš, Jāzeps Kubuliņš, Patriks Kupcis, Marsels Lūkins, Miķelis Salmiņš, Dāvids Stepe
5.klases skolnieki Paula Vanaga, Amanda Ziemele, Katrīna Vita Žīgure, Mārcis Glāznieks
6.klases skolnieces Laura Guste, Dārta Luīze Melle
7.klases skolnieki Sofija Sāra Berkolde, Nellija Bērziņa, Karlīna Keita Stivka, Matīss Salmiņš
8.klases skolniece Katrīna Kalvīte
9.klases skolnieki Gerda Asnāte Berkolde, Anna Estere Tauriņa, Ernests Pauls Mednis
12.klases skolnieks Ričards Didriksons

Apsveicam 9.klases skolēnu R.Livkišu ar iegūto  2.vietu novada vēstures olimpiādē. Paldies vēstures skolotājai I.Žīgurei par skolēna sagatavošanu olimpiādei
Apsveicam 9.klases skolēnu R.Livkišu ar iegūto  2.vietu novada bioloģijas olimpiādē. Paldies bioloģijas skolotājai R.Salmiņai par skolēna sagatavošanu olimpiādei

ZELTA liecības saņēma 4.klases skolnieki - Amanda Ziemele, Mārcis Glāznieks, 5.klases - Roberts Ķesteris, Dārta Luīze Melle, Artūrs Jānis Ziemelis, 6.klases - Sofija Sāra Berkolde, Matīss Salmiņš, Karlīna Keita Stivka, Nellija Bērziņa, 7.klases - Katrīna Kalvīte, Anna Nikola Berkolde, Martins Kristers Celms, Gerda Asnāte Berkolde, Anna Estere Tauriņa, 9.klases - Elizabete Galvane, Ramona Rudzīte, Amanda Solima, Monta Zauriņa, 11.klases - Ričards Didriksons, Elvis Dambrovs, 12.klases  - Anete Antiņa.
SUDRABA liecības saņēma 5.klases skolnieki - Alise Kaufmane, Andis Kokarevičs, Keita Ļapere, 8.klases - Annija Lapkaša, Rihards Livkišs, Anda Venere, Ernests Pauls Mednis, 9.klases - Tīna Tuļķe, 11.klases - Ērika Jermacāne.
PATEICĪBAS par labām un teicamām sekmēm saņēma 1.klases skolnieki - Ernests Berkolds, Anete Čable, Arnis Čablis, Lauma Glāzniece, Beatrise Kārkliņa, Loreta Liepiņa, Everests Lūkins, Luīze Mozga, Vanda Ušakova, Kārlis Valters Ločmelis, 2.klases - Teodors Balodis, Ronalds Brekte, Nellija Heisele, Paula Kūriņa, Karlīna Zariņa, 3.klases - Dāvids Stepe, Marija Ina Brekte, Miķelis Salmiņš, Patriks Kupcis, Marsels Lūkins, Mišela Tīna Berkolde, Mairis Krēsliņš, Made Vanaga, 5.klases - Dace Groševa, Samanta Ice, Laine Aploka, 6.klases - Valdis Grīslis, Adrians Stepe, 9.klases - Krista Čable, Lauris Markuss Vīksniņš, 12.klases - Violeta Semjonova.

Gulbenes novada sporta pārvalde organizēja zīmējumu konkursu "Apsveikums Latvijas sportistiem Tokijas olimpiskajās spēlēs" olimpiskā mēneša ietvaros. 3.klases skolnieks Marsels Lūkins ieguva 3.vietu, kā arī Gulbenes novada kultūras pārvaldes simpātiju balvu ieguva 1.klases skolnieks Valters Vanags.

25.martā attālināti norisinājās  starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs". Labākos rezultātus kopvērtējumā uzrādīja 2.klases skolēns Teodors Balodis (iegūstot 1.vietu valstī), 7.klases skolniece Katrīna Kalvīte (28.vieta valstī), 3.klases skolnieks Dāvids Stepe (112.vieta valstī), 9.klases skolniece Elizabete Galvane (170.vieta valstī), 3.klases skolnieks Mairis Krēsliņš (415.vieta valstī), 5.klases skolniece Dārta Luīze Melle (347.vieta valstī) un 11.klases skolnieks Ričards Didriksons ( 203.vieta valstī). Skolniekus sagatavoja matemātikas skolotāji Sarmīte Salmiņa, Jolanta Kazaine, Ligita Antiņa, Vineta Riekstiņa un Inese Ozoliņa.
Priecājamies, ka mūsu 12.klases skolniece Anete Antiņa šajā mācību gadā izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu "17. gadsimta Francijas modes salīdzinājums ar 2021.gada pavasara/vasaras modes aktualitātēm". Skolniece darbu aizstāvēja Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē Vidzemes reģionā, Humanitārās un mākslas zinātņu nozarē, iegūstot 3.pakāpi. Darba vadītāja skolotāja B.Medne.

5.klases skolniece Dārta Luīze Melle 26.februārī piedalījās novada matemātikas olimpiādē (attālināti), kurā ieguva Atzinību. Sagatavoja skolotāja V.Riekstiņa.


8.klases skolniece Gerda Asnāte Berkolde saņēmusi pateicību par līdzdalību Latviešu valodas aģentūras organizētajā radošo darbu konkursā un grāmatas "Izstāsti man savu sapni" tapšanā. Grāmatā ir publicēts arī skolnieces stāsts. Sagatavoja skolotāja S.Puriņa.
Lejasciema vidusskolas 1. - 6.klases skolēni piedalījās Gulbenes Mākslas  skolas organizētajā grafiskā dizaina konkursā “MANA GOTIŅA”. Paldies par dalību skolēniem, vizuālās mākslas skolotājai un Gulbenes mākslas skolai par iespēju piedalīties fantastiskā konkursā. 7 skolēnu darbi ir apskatāmi Gulbenes centrālajā skvērā (Amandas, Dāvida, Karlīnas, Paulas, Everesta, Marsela, Laumas), kā arī Marsela un Laumas zīmējums ir uzdrukāts uz konfektes papīrīša. 

❤️ ❤️ ❤️ Ir noslēgusies Lejasciema vidusskolas pašpārvaldes rīkotā Valentīndienas akcija! ❤️ Prieks par atsaucību gan no skolēnu, gan no skolotāju puses.  Bija ļoti grūti izvēlēties vienu noteiktu uzvarētāju, jo visas idejas bija ģeniālas! Bet ilgi domājot, ir pieņemts lēmums:

❤️ Kā labākā Valentīndienas kolāža tiek atzīta - 5.klases  kolāža

❤️ Labāko Valentīndienas pastaigu veicis - Arvis Šuksts (12. klase)

❤️ Radošāko mākslas darbu izveidojusi - Lauma Glāzniece (1.klase)

Skolas ēkas jubilejas gadadienai veltītajā interaktīvajā spēlē (vietnē Actionbound) labākos rezultātus uzrādīja:

 • Kārlis Valters Ločmelis (1.klase)
 • Daniels Biezais (1.klase)
 • Madara un Beatrise Kārkliņas (1.klase)
 • Lauma un Mārcis Glāznieki (1. un 4.klase)
 • Marsels Lūkins (3.klase)
 • Dāvids Stepe (3.klase)
 • Anda Venere (9.klase)
 • Ričards Didriksons (11.klase)
 • Absolvente Sanita Liepiņa
 • Skolotāja  Danute MazureKā jau katru gadu, arī šogad mēs - skolas kolektīvs - lepojamies ar skolēniem, kas ir čakli mācījušies!  Skolēni, kuru vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir virs 7,5 ballēm:

 1. klase
Luīze Mozga
Beatrise Kārkliņa
Anete Čable
Arnis Čablis
Lauma Glāzniece
Ernests Berkolds
Loreta Liepiņa
 2.klase
Paula Kūriņa
Karlīna Zariņa
Nellija Heisele
Teodors Balodis
Jēkabs Krēsliņš
Tomass Tomiņš
 3.klase
Dāvids Stepe
Marija Ina Brekte
Made Vanaga
Patriks Kupcis
Marsels Lūkins
Miķelis Salmiņš
Mairis Krēsliņš
 4.klase
Mārcis Glāznieks
Amanda Ziemele
Katrīna Vita Žīgure
 5.klase
Samanta Ice
Dārta Luīze Melle
Evelīna Uiska
Roberts Ķesteris
 6.klase
Sofija Sāra Berkolde
Nellija Bērziņa
Matīss Salmiņš
Karlīna Keita Stivka
Kitija Tomiņa
 7.klase
Anna Nikola Berkolde
Martins Kristers Celms
Katrīna Kalvīte
Adrians Stepe
 8.klase
Gerda Asnāte Berkolde
Annija Lapkaša
Rihards Livkišs
Ernests Pauls Mednis
Anna Estere Tauriņa
Anda Venere
 9.klase
Krista Čable
Elizabete Galvane
Ramona Rudzīte
Amanda Solima
Tīna Tuļķe
Monta Zauriņa
 11.klase
Elvis Dambrovs
Ričards Didriksons
 12.klase
Anete Antiņa
 

Gulbenes novada pašvaldība allaž novembrī godina vietējos ļaudis, pasniedzot Gulbenes novada pašvaldības augstākos apbalvojumus – Goda diplomus un Atzinības rakstus. Atzinības rakstu par ilggadēju ieguldījumu un pašiniciatīvu skolēnu personības izaugsmē un karjeras izglītībā, organizējot neformālās izglītības pasākumus saņēma arī mūsu skolas skolotāja Ligita Antiņa!

Olimpiskā diena 2020" septembrī notiks visā Latvijā - Latvijas Olimpiskā komiteja

18.septembrī Lejasciemā norisinājās Olimpiskā diena 2020 – Gulbenes novada skolu KROSS!


Rudens ziedi piegāde Rīgā✿➤ Nopirkt rudens ziedus ar piegādi Latvijā ➄

2019./2020. m.g. izskaņā Gulbenes novada pedagogu konferencē tika pasniegtas Gulbenes novada pašvaldības Pateicības:

 • Sanitai Puriņai - par kvalitatīvu un radošu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā, prasmīgu individuālo pieeju, iejūtību un sirsnību. 
 • Lanai Černoglazovai – par ievērojamu ieguldījumu Lejasciema vidusskolas attīstībā un tradīciju kopšanā, prasmīgu darbu klases audzināšanā, lietpratību latviešu valodas mācīšanā.
 • Vinetai Riekstiņai – par prasmīgu klases audzināšanu, Lejasciema vidusskolas tradīciju kopšanu, aktīvu līdzdalību skolas norisēs.

2019./2020.M.G.

Zelta liecības – 'padomijas' mantojums vai mūsdienu metode ...

Kā jau katru gadu, arī šogad skolēniem tika piešķirtas zelta, sudraba liecības un pateicības par labām un teicamām sekmēm! 

13.maijā tika vērtēti novada skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "RADI ROTĀJOT" darbi. Labus rezultātus guva 1. - 3. klašu kopdarbs (Krišjānis Kristers Ozols, Karlīna Zariņa, Paula Kūriņa, Nellija Heisele, Marija Ina Brekte, Made Vanaga, Patriks Kupcis, Dāvids Stepe, Jāzeps Kubuliņš, Agneta Briška, Mišela Tīna Berkolde, Katrīna Kubaka, Mikus Cvetkovs, Druvis Valgums) ar nosaukumu "Rudens skaisti danco", iegūstot Augstāko pakāpi, 9.klases skolnieces Kates Ceriņas darbs ar nosaukumu "Ietērpies sarkanā", iegūstot I pakāpi un 11.klases skolnieces Anetes Antiņas darbs ar nosaukumu "Rotājoties Jūlija Madernieka rakstos" - Atzinību.

Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad var atskatīties uz paveikto! Priecājamies, ka arī šajā mācību gadā ir daudz skolēnu, kuri saņēmuši labus novērtējumus mācībās!

19.decembrī skolas Ziemassvētku pasākumā "Sniegbaltītes laimes noslēpumi toreiz un tagad" PATEICĪBAS par labām un teicamām sekmēm saņēma:

6.decembrī Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada pedagogu pasākums “Šūpoties laikā”.  No mūsu skolas nominācijai "Gada skolotājs"  tika izvirzītas  divas skolotājas - Ilva Bērziņa un Antra Paegle. 

Gulbenes novada pašvaldība allaž novembrī godina vietējos ļaudis, pasniedzot Gulbenes novada pašvaldības augstākos apbalvojumus – Goda diplomus un Atzinības rakstus. 18.novembrī  Atzinības rakstu "Par radošu darbu ārpusklases jomā un interešu izglītībā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu skolēnu personības izaugsmē" saņēma mūsu skolas skolotāja Ingrīda Vanaga.