ZELTA liecības saņēma 4.klases skolnieki - Amanda Ziemele, Mārcis Glāznieks, 5.klases - Roberts Ķesteris, Dārta Luīze Melle, Artūrs Jānis Ziemelis, 6.klases - Sofija Sāra Berkolde, Matīss Salmiņš, Karlīna Keita Stivka, Nellija Bērziņa, 7.klases - Katrīna Kalvīte, Anna Nikola Berkolde, Martins Kristers Celms, Gerda Asnāte Berkolde, Anna Estere Tauriņa, 9.klases - Elizabete Galvane, Ramona Rudzīte, Amanda Solima, Monta Zauriņa, 11.klases - Ričards Didriksons, Elvis Dambrovs, 12.klases  - Anete Antiņa.
SUDRABA liecības saņēma 5.klases skolnieki - Alise Kaufmane, Andis Kokarevičs, Keita Ļapere, 8.klases - Annija Lapkaša, Rihards Livkišs, Anda Venere, Ernests Pauls Mednis, 9.klases - Tīna Tuļķe, 11.klases - Ērika Jermacāne.
PATEICĪBAS par labām un teicamām sekmēm saņēma 1.klases skolnieki - Ernests Berkolds, Anete Čable, Arnis Čablis, Lauma Glāzniece, Beatrise Kārkliņa, Loreta Liepiņa, Everests Lūkins, Luīze Mozga, Vanda Ušakova, Kārlis Valters Ločmelis, 2.klases - Teodors Balodis, Ronalds Brekte, Nellija Heisele, Paula Kūriņa, Karlīna Zariņa, 3.klases - Dāvids Stepe, Marija Ina Brekte, Miķelis Salmiņš, Patriks Kupcis, Marsels Lūkins, Mišela Tīna Berkolde, Mairis Krēsliņš, Made Vanaga, 5.klases - Dace Groševa, Samanta Ice, Laine Aploka, 6.klases - Valdis Grīslis, Adrians Stepe, 9.klases - Krista Čable, Lauris Markuss Vīksniņš, 12.klases - Violeta Semjonova.

Gulbenes novada sporta pārvalde organizēja zīmējumu konkursu "Apsveikums Latvijas sportistiem Tokijas olimpiskajās spēlēs" olimpiskā mēneša ietvaros. 3.klases skolnieks Marsels Lūkins ieguva 3.vietu, kā arī Gulbenes novada kultūras pārvaldes simpātiju balvu ieguva 1.klases skolnieks Valters Vanags.

25.martā attālināti norisinājās  starptautiskais matemātikas konkurss "Ķengurs". Labākos rezultātus kopvērtējumā uzrādīja 2.klases skolēns Teodors Balodis (iegūstot 1.vietu valstī), 7.klases skolniece Katrīna Kalvīte (28.vieta valstī), 3.klases skolnieks Dāvids Stepe (112.vieta valstī), 9.klases skolniece Elizabete Galvane (170.vieta valstī), 3.klases skolnieks Mairis Krēsliņš (415.vieta valstī), 5.klases skolniece Dārta Luīze Melle (347.vieta valstī) un 11.klases skolnieks Ričards Didriksons ( 203.vieta valstī). Skolniekus sagatavoja matemātikas skolotāji Sarmīte Salmiņa, Jolanta Kazaine, Ligita Antiņa, Vineta Riekstiņa un Inese Ozoliņa.
Priecājamies, ka mūsu 12.klases skolniece Anete Antiņa šajā mācību gadā izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu "17. gadsimta Francijas modes salīdzinājums ar 2021.gada pavasara/vasaras modes aktualitātēm". Skolniece darbu aizstāvēja Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencē Vidzemes reģionā, Humanitārās un mākslas zinātņu nozarē, iegūstot 3.pakāpi. Darba vadītāja skolotāja B.Medne.

5.klases skolniece Dārta Luīze Melle 26.februārī piedalījās novada matemātikas olimpiādē (attālināti), kurā ieguva Atzinību. Sagatavoja skolotāja V.Riekstiņa.
Lejasciema vidusskolas 1. - 6.klases skolēni piedalījās Gulbenes Mākslas  skolas organizētajā grafiskā dizaina konkursā “MANA GOTIŅA”. Paldies par dalību skolēniem, vizuālās mākslas skolotājai un Gulbenes mākslas skolai par iespēju piedalīties fantastiskā konkursā. 7 skolēnu darbi ir apskatāmi Gulbenes centrālajā skvērā (Amandas, Dāvida, Karlīnas, Paulas, Everesta, Marsela, Laumas), kā arī Marsela un Laumas zīmējums ir uzdrukāts uz konfektes papīrīša. 


8.klases skolniece Gerda Asnāte Berkolde saņēmusi pateicību par līdzdalību Latviešu valodas aģentūras organizētajā radošo darbu konkursā un grāmatas "Izstāsti man savu sapni" tapšanā. Grāmatā ir publicēts arī skolnieces stāsts. Sagatavoja skolotāja S.Puriņa.
❤️ ❤️ ❤️ Ir noslēgusies Lejasciema vidusskolas pašpārvaldes rīkotā Valentīndienas akcija! ❤️ Prieks par atsaucību gan no skolēnu, gan no skolotāju puses.  Bija ļoti grūti izvēlēties vienu noteiktu uzvarētāju, jo visas idejas bija ģeniālas! Bet ilgi domājot, ir pieņemts lēmums:

❤️ Kā labākā Valentīndienas kolāža tiek atzīta - 5.klases  kolāža

❤️ Labāko Valentīndienas pastaigu veicis - Arvis Šuksts (12. klase)

❤️ Radošāko mākslas darbu izveidojusi - Lauma Glāzniece (1.klase)

Fizikas olimpiādē, kas notika 15.janvārī, mūsu skolas 11.klases skolēns Ričards Didriksons ieguva 1.vietu! Skolēnu olimpiādei sagatavoja skolotājs M.Kosinovs

Skolas ēkas jubilejas gadadienai veltītajā interaktīvajā spēlē (vietnē Actionbound) labākos rezultātus uzrādīja:

 • Kārlis Valters Ločmelis (1.klase)
 • Daniels Biezais (1.klase)
 • Madara un Beatrise Kārkliņas (1.klase)
 • Lauma un Mārcis Glāznieki (1. un 4.klase)
 • Marsels Lūkins (3.klase)
 • Dāvids Stepe (3.klase)
 • Anda Venere (9.klase)
 • Ričards Didriksons (11.klase)
 • Absolvente Sanita Liepiņa
 • Skolotāja  Danute Mazure

Eseju konkursa vidusskolēniem “Barikādes vēsturē, literatūrā un dzīvē” uzvarētājas ir 11.klases skolniece Ērika Jermacāne, 12.klases skolnieces Violeta Semjonova un Sabīne Evelone.    

8., 9.klases skolēni piedalījās viktorīnā "1991.gada janvāra barikādes".  1.vietu (ar pilnīgi pareizām visām atbildēm) ieguva 9.klases skolniece Ramona Rudzīte, 2.vietu - 9.klases skolnieks Lauris Markuss Vīksniņš un  3.vietu - arī 9.klases skolniece Elizabete Galvane.

Is 'A Civil Tongue' only a book now? | Margaret Serious

10.decembrī tiešsaistē norisinājās novada vēstures 27.olimpiāde. Mūsu skolas 9.klases skolnieces parādīja labas zināšanas - Krista Čable ieguva 2.vietu, Tīna Tuļķe - atzinību. Skolnieces sagatavoja skolotāja I.Žīgure.Kā jau katru gadu, arī šogad mēs - skolas kolektīvs - lepojamies ar skolēniem, kas ir čakli mācījušies!  Skolēni, kuru vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir virs 7,5 ballēm:

 1. klase
Luīze Mozga
Beatrise Kārkliņa
Anete Čable
Arnis Čablis
Lauma Glāzniece
Ernests Berkolds
Loreta Liepiņa
 2.klase
Paula Kūriņa
Karlīna Zariņa
Nellija Heisele
Teodors Balodis
Jēkabs Krēsliņš
Tomass Tomiņš
 3.klase
Dāvids Stepe
Marija Ina Brekte
Made Vanaga
Patriks Kupcis
Marsels Lūkins
Miķelis Salmiņš
Mairis Krēsliņš
 4.klase
Mārcis Glāznieks
Amanda Ziemele
Katrīna Vita Žīgure
 5.klase
Samanta Ice
Dārta Luīze Melle
Evelīna Uiska
Roberts Ķesteris
 6.klase
Sofija Sāra Berkolde
Nellija Bērziņa
Matīss Salmiņš
Karlīna Keita Stivka
Kitija Tomiņa
 7.klase
Anna Nikola Berkolde
Martins Kristers Celms
Katrīna Kalvīte
Adrians Stepe
 8.klase
Gerda Asnāte Berkolde
Annija Lapkaša
Rihards Livkišs
Ernests Pauls Mednis
Anna Estere Tauriņa
Anda Venere
 9.klase
Krista Čable
Elizabete Galvane
Ramona Rudzīte
Amanda Solima
Tīna Tuļķe
Monta Zauriņa
 11.klase
Elvis Dambrovs
Ričards Didriksons
 12.klase
Anete Antiņa
 

Skolas 8. klašu skolēnu angļu valodas olimpiāde - RAG

4. novembrī tiešsaistes režīmā notika Angļu valodas valsts 50. olimpiādes 2. posms (novada olimpiāde). 11.klases skolnieks Ričards Didriksons ieguva 3.vietu!

Gulbenes novada pašvaldība allaž novembrī godina vietējos ļaudis, pasniedzot Gulbenes novada pašvaldības augstākos apbalvojumus – Goda diplomus un Atzinības rakstus. Atzinības rakstu par ilggadēju ieguldījumu un pašiniciatīvu skolēnu personības izaugsmē un karjeras izglītībā, organizējot neformālās izglītības pasākumus saņēma arī mūsu skolas skolotāja Ligita Antiņa!

Olimpiskā diena 2020" septembrī notiks visā Latvijā - Latvijas Olimpiskā komiteja

18.septembrī Lejasciemā norisinājās Olimpiskā diena 2020 – Gulbenes novada skolu KROSS!

5.septembrī norisinājās Rīgas atvasaras rogainings, kurā mūsu skolas 12.klases skolnieces Anete Antiņa un Sabīne Evelone izcīnīja 3.vietu.


Rudens ziedi piegāde Rīgā✿➤ Nopirkt rudens ziedus ar piegādi Latvijā ➄

2019./2020. m.g. izskaņā Gulbenes novada pedagogu konferencē tika pasniegtas Gulbenes novada pašvaldības Pateicības:

 • Sanitai Puriņai - par kvalitatīvu un radošu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā, prasmīgu individuālo pieeju, iejūtību un sirsnību. 
 • Lanai Černoglazovai – par ievērojamu ieguldījumu Lejasciema vidusskolas attīstībā un tradīciju kopšanā, prasmīgu darbu klases audzināšanā, lietpratību latviešu valodas mācīšanā.
 • Vinetai Riekstiņai – par prasmīgu klases audzināšanu, Lejasciema vidusskolas tradīciju kopšanu, aktīvu līdzdalību skolas norisēs.

2019./2020.M.G.

Zelta liecības – 'padomijas' mantojums vai mūsdienu metode ...

Kā jau katru gadu, arī šogad skolēniem tika piešķirtas zelta, sudraba liecības un pateicības par labām un teicamām sekmēm! 

13.maijā tika vērtēti novada skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "RADI ROTĀJOT" darbi. Labus rezultātus guva 1. - 3. klašu kopdarbs (Krišjānis Kristers Ozols, Karlīna Zariņa, Paula Kūriņa, Nellija Heisele, Marija Ina Brekte, Made Vanaga, Patriks Kupcis, Dāvids Stepe, Jāzeps Kubuliņš, Agneta Briška, Mišela Tīna Berkolde, Katrīna Kubaka, Mikus Cvetkovs, Druvis Valgums) ar nosaukumu "Rudens skaisti danco", iegūstot Augstāko pakāpi, 9.klases skolnieces Kates Ceriņas darbs ar nosaukumu "Ietērpies sarkanā", iegūstot I pakāpi un 11.klases skolnieces Anetes Antiņas darbs ar nosaukumu "Rotājoties Jūlija Madernieka rakstos" - Atzinību.

Šajā mācību gadā Gulbenes novada "Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6.klasēm" norisinājās attālināti. Sveicam Kitiju Tomiņu (5.kl.) ar iegūtu II vietu un Matīsu Salmiņu (5.kl) ar III vietu!

Mūsu skolas skolēni divu gadu garumā aktīvi piedalījās "Panākumu Universitātes" nodarbībās un aktivitātēs, kā arī veiksmīgi nokārtoja noslēguma testu. 
11.klases skolnieces S.Evelone, A.Antiņa un 8.klases skolnieks M.L.Vīksniņš "Panākumu Universitātes" noslēguma testu nokārtoja ļoti labi, iegūstot balvā 10% atlaidi studijām augstskolā "Turība".

Piedaloties "Panākumu Universitātes" erudīcijas konkursā, 11.klases skolniece R.Hauka ieguva 4.vietu (Atzinība) un saņēma balvu no Delfi.lv.

4.martā Gulbenē norisinājās novada skolu volejbola sacensības A un B gr. (zēniem). Abas mūsu skolas zēnu komandas guva labus panākumus - ieguva II vietu! Skolēnus sacensībām sagatavoja skolotājs A.Bērziņš.

Sestdien, 22.februārī Cesvainē norisinājās ikgadējais konkurss “No baroka līdz rokam”. Mūsu skolas vokāli instrumentālo grupa "Enjoy" ieguva 1.pakāpes diplomu! Sveicam tās dalībniekus: Artūru Jāni Ziemeli, Amandu Ziemeli, Dārtu Luīzi Melli, Valdi Grīsli, Laini Aploku, Zani Bāri un skolotāju Juri Ivanovu!

20.februārī Gulbenē notika ģeogrāfijas olimpiāde 8.klašu komandām, kurā 3.vietu guva mūsu skolas komanda "Rozes" (Monta Zauriņa, Elizabete Galvane). Olimpiādei sagatavoja skolotāja R.Salmiņa.

Attēlu rezultāti vaicājumam “skaļās lasīšanas konkurss”

18.februārī skolā notika nu jau ikgadējais Skaļās lasīšanas konkurss.  Tajā piedalījās 26 skolēni no 1. līdz 12.klasei, lasīja latviešu un angļu valodā. Žūrijas skatījumā par labākajiem lasītājiem tika atzīti:

27.janvārī Gulbenē norisinājās latviešu valodas un literatūras olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem. Mūsu skolas 11.klases skolniece Anete Antiņa un 12.klases skolnieks Artis Gailis ieguva atzinību! Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja S.Puriņa.

13.janvārī Gulbenē norisinājās latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klašu skolēniem. Mūsu skolas 9.klases skolnieces guva labus panākumus - Katei Ceriņai 3.vieta, Janai Blūmai - Atzinība! Skolnieces olimpiādei sagatavoja skolotāja L.Černoglazova.

Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad var atskatīties uz paveikto! Priecājamies, ka arī šajā mācību gadā ir daudz skolēnu, kuri saņēmuši labus novērtējumus mācībās!

19.decembrī skolas Ziemassvētku pasākumā "Sniegbaltītes laimes noslēpumi toreiz un tagad" PATEICĪBAS par labām un teicamām sekmēm saņēma:

6.decembrī Gulbenes kultūras centrā norisinājās Gulbenes novada pedagogu pasākums “Šūpoties laikā”.  No mūsu skolas nominācijai "Gada skolotājs"  tika izvirzītas  divas skolotājas - Ilva Bērziņa un Antra Paegle. 

27.novembrī Gulbenē norisinājās novada skolu basketbola sacensības A un B gr. (meitenēm). Abas mūsu skolas meiteņu komandas guva labus panākumus - ieguva I vietu! Skolēnus sagatavoja sacensībām skolotājs A.Bērziņš.

26.novembrī Gulbenē norisinājās krievu valodas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem. Mūsu skolas 12.klases skolnieks Artis Gailis ieguva 3.vietu! Skolēnu olimpiādei sagatavoja  skolotāja Ļ.Duļbinska.

Gulbenes novada pašvaldība allaž novembrī godina vietējos ļaudis, pasniedzot Gulbenes novada pašvaldības augstākos apbalvojumus – Goda diplomus un Atzinības rakstus. 18.novembrī  Atzinības rakstu "Par radošu darbu ārpusklases jomā un interešu izglītībā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu skolēnu personības izaugsmē" saņēma mūsu skolas skolotāja Ingrīda Vanaga.

17.novembrī  Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svinīgā pasākumā  Gulbenes novada Atzinības rakstu saņem mūsu skolas skolotāja Vija Nurža.

17.novembrī  Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svinīgā pasākumā  "Sudraba pogu" saņem mūsu skolas skolotājs Aldis Doropoļskis.

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība svinīgā pasākumā apbalvoja labākās uzņēmumu un iestāžu arodbiedrības, kā arī aktīvākos līderus.  “Labākā arodorganizācija 2019” balvas saņēma arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedri.

Nominācijā “Labākā arodorganizācija 2019” LBAS balvas un atzinības rakstu 15.novembrī Rīgā saņēma mūsu skolas skolotājs Aldis Doropoļskis.

7., 8.klases komanda 17.oktobrī  piedalījās Gulbenē skolu sacensībās "Lielā Balva". 

8 komandu konkurencē, mūsējie ieguva 3.vietu! Skolēnus sagatavoja sacensībām skolotāji I.Bērziņa un A.Bērziņš.

9. - 11.klases komanda 25.septembrī piedalījās Rīgā Mežaparkā skolēnu rogaininga sacensībās. 

Komanda izcīnīja 3.vietu! Skolēnus sagatavoja sacensībām skolotāja I.Žīgure.