SKOLAS PADOME 2020./2021.M.G.

Skolas padome 2019./2020.m.g.

Lejasciema vidusskolas padomes sastāvā 2019./2020.mācību gadā darbojas:

 • Skolas padomes priekšsēdētājs – Sandis Brekte
 • vecāku pārstāvji- Baiba Melle, Ērika Tomiņa, Dace Kārkliņa, Jana Igaviņa, Linda Oņiskiva, Andris Stivka, Valdis Mednis
 • skolotāju pārstāvji- Ilva Bērziņa, Elita Jermakova
 • skolēnu domes priekšsēdētājs – Artis Gailis
 • direktore Ineta Maltavniece

Lejasciema vidusskolas padomes darbības plānojums 2019./2020.m.g. 

N.p.k. Laiks Tēma Atbildīgais
1. 19.11.2018.
 • Skolas padomes sastāva precizēšana, darbība 2019./2020.m.g.
 • Budžeta izpilde un nākošā gada prioritātes
 • Attīstības plāna izvērtējums, tālākās vajadzības 2020.-2023.gadam
 • Ziemassvētku pasākums
 • Vecāku ierosinājumi
S.Brekte
I.Maltavniece  
2. Decembris 2019.
 • Tikšanās ar Lejasciema pagasta pārvaldes vadītāju un darbiniekiem par skolas tālākās attīstības jautājumiem
S.Brekte I.Maltavniece
3. janvāris 2020.      
 • Vidusskolas standarta ieviešana, skolas ieceres
 • Dažādi jautājumi
S.Brekte
I.Maltavniece I.Ozoliņa
4. Maijs 2020.    
 • Skolas padomes darba izvērtēšana, ieteikumi jaunajam mācību gadam
 • Dažādi jautājumi
S.Brekte

Lejasciema vidusskolas padomes priekšsēdētājs                    S.Brekte        

Lejasciema vidusskolas padomes sēdes protokoli:
SKOLAS_PADOMES_SĒDE_22.01.2020.                               
Lejasciema vidusskola

 .