Lejasciema pamatskolas padomes sastāvā 2022./2023.mācību gadā darbojas:

 • Skolas padomes priekšsēdētāja – Madara Kārkliņa
 • Skolas padomes priekšsēdētajas vietniece – Lauris Vanags
 • vecāku pārstāvji- Dace Kārkliņa, Simona Berkolde, Jānis Kupcis, Sandis Brekte
 • skolotāju pārstāvji- Jana Bačuka, Beāte Medne
 • skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētāja – Nikola Anna Berkolde
 • direktore Ineta Maltavniece
 • Izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis – Andis Caunītis

Lejasciema pamatskolas padomes sēdes:

 1. 2022.gada 12.oktobrī

Darba kārtība:

 • Padomes sastāva precizēšana
 • Direktores informācija par skolas pašnovērtējuma ziņojumu, izmaiņām vērtēšanas kārtībā, mācību gada jaunumiem, plānotajiem pasākumiem, ventilācijas ierīkošanu, skolas pārbūves projektu
 • Vecāku diskusija par līdzdalības projekta rezultātiem, āra spēļu izgatavošanu, iesaistot vecākus
 • Dažādi jautājumi (internets skolēniem, skolas zvana skaļuma nepietiekamība pēc ventilācijas ierīkošanas, skolēnu nodarbes starpbrīžos, prasības apģērbam skolā, ēdināšanas apmaksas kārtība no 2023.gada 1.janvāra.
     2. 2023.gada 15.februārī
Darba kārtība:
 • Skolas padomes reglamenta izmaiņas.
 • Aptauju rezultāti
 • Jautājums par skolēnu līdzpārvaldes telpām
 • Attīstības plāna 2023.-2027.gadam galvenās vajadzības
 • Kārtība skolas telpās
 • Plānotāja tālāka izmantošana
 • Āra spēļu laukuma iekārtošana