Lejasciema vidusskolas padomes sastāvā 2021./2022.mācību gadā darbojas:

  • Skolas padomes priekšsēdētāja – Madara Kārkliņa
  • Skolas padomes priekšsēdētajas vietniece – Dace Kārkliņa
  • vecāku pārstāvji- Inguna Ozola, Simona Berkolde, Jānis Kupcis, Sandis Brekte
  • skolotāju pārstāvji- Ilva Bērziņa, Elita Jermakova
  • skolēnu domes priekšsēdētāja – Annija Lapkaša
  • direktore Ineta Maltavniece
  • Izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis – Andis Caunītis
                 Lejasciema vidusskolas padomes darbības plānojums 2021./2022.m.g.

Skolas padome 

Lejasciema vidusskolas 2020./2021.m.g. padomes sēdes protokoli:

SKOLAS_PADOMES_SEDE_5_11_2020.
SKOLAS_PADOMES_SEDE__04_12_2020.

Lejasciema vidusskolas 2019./2020.m.g. padomes sēdes protokoli:

SKOLAS_PADOMES_SEDE_22_01_2020.