Lejasciema pamatskolas Padomes sastāvs:

Skolas Padomes priekšsēdētāja - Madara Kārkliņa
Skolas Padomes priekšsēdētājas vietniece - Gunda Riekstiņa
Vecāku pārstāvji- Dace Kārkliņa, Simona Berkolde, Jānis Kupcis, Sandis Brekte, Lauris Vanags, Simona Miljone
Skolotāju pārstāvji- Jana Bačuka, Sandra Biksīte
Skolēnu līdzpārvaldes priekšsēdētāja – Enija Lavendele
Direktore - Ineta Maltavniece
Izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis – Andis Caunītis

Lejasciema pamatskolas padomes sēdes:

 • 2023. gada 18.oktobrī. Darba kārtība:

 1. Skolas padomes sastāva precizēšana, skolas nolikums, attīstības plāns
 2. Ziemassvētku paciņas
 3. Pusdienu līdzmaksājums
 4. Pašnovērtējuma ziņojums
 5. Izteiktie draudi skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm
 6. Pagājušā mācību gadā ziedotie finanšu līdzekļi
 • 2023.gada 15.februārī. Darba kārtība:
 1. Skolas padomes reglamenta izmaiņas.
 2. Aptauju rezultāti
 3. Jautājums par skolēnu līdzpārvaldes telpām
 4. Attīstības plāna 2023.-2027.gadam galvenās vajadzības
 5. Kārtība skolas telpās
 6. Plānotāja tālāka izmantošana
 7. Āra spēļu laukuma iekārtošana
 • 2022.gada 12.oktobrī. Darba kārtība:

 1. Padomes sastāva precizēšana
 2. Direktores informācija par skolas pašnovērtējuma ziņojumu, izmaiņām vērtēšanas kārtībā, mācību gada jaunumiem, plānotajiem pasākumiem, ventilācijas ierīkošanu, skolas pārbūves projektu
 3. Vecāku diskusija par līdzdalības projekta rezultātiem, āra spēļu izgatavošanu, iesaistot vecākus
 4. Dažādi jautājumi (internets skolēniem, skolas zvana skaļuma nepietiekamība pēc ventilācijas ierīkošanas, skolēnu nodarbes starpbrīžos, prasības apģērbam skolā, ēdināšanas apmaksas kārtība no 2023.gada 1.janvāra.