Skolas padome 2020./2021.m.g.

Lejasciema vidusskolas padomes sastāvā 2020./2021.mācību gadā darbojas:

 • Skolas padomes priekšsēdētājs – Sandis Brekte
 • vecāku pārstāvji- Baiba Melle, Ērika Tomiņa, Dace Kārkliņa, Jana Igaviņa, Madara Kārkliņa, Andris Stivka, Valdis Mednis
 • skolotāju pārstāvji- Ilva Bērziņa, Elita Jermakova
 • skolēnu domes priekšsēdētājs – Violeta Semjonova
 • direktore Ineta Maltavniece

Lejasciema vidusskolas padomes darbības plānojums 2020./2021.m.g. 

N.p.k. Laiks Tēma Atbildīgais
1. 05.11.2020.
 • Skolas padomes sastāva precizēšana, darbība 2020./2021.m.g.
 • Budžeta izpilde un nākošā gada prioritātes          
 • Atbalsts sporta laukuma atjaunošanai
 • Vecāku ierosinājumi
S.Brekte
I.Maltavniece  
2. Decembris 2020.
 • Zaļās klases/ nojumes ierīkošana skolas pagalmā
 • Skolas fiziskās vides labiekārtošanas virzieni
S.Brekte
M.Kārkliņa
I.Maltavniece
3. Marts 2021.  
 • Skolas vārda popularizēšana, prezentācijas materiālu izvēle
 • Dažādi jautājumi
S.Brekte
I.Maltavniece  
4. Maijs 2021.    
 • Skolas padomes darba izvērtēšana, ieteikumi jaunajam mācību gadam
 • Dažādi jautājumi
S.Brekte
I.Maltavniece

                                                                          Lejasciema vidusskolas padomes priekšsēdētājs                  S.Brekte                           

        

Lejasciema vidusskolas 2020./2021.m.g. padomes sēdes protokoli:

SKOLAS_PADOMES_SEDE_5_11_2020.
SKOLAS_PADOMES_SEDE__04_12_2020.

2019./2020.m.g. padomes sēdes protokoli:

SKOLAS_PADOMES_SEDE_22_01_2020.                 
 .