Lejasciema pamatskolas tehniskais personāls 2022./2023.mācību gadā

 • Ausma Kaņepe - Lietvede
 • Velta Ivanova - Saimniecības vadītāja
 • Tamāra Ābrama - Apkopēja
 • Lāsma Einberga - Virtuves vadītāja
 • Olita Berkolde - Pavāre
 • Inga Sarkane - Virtuves darbiniece
 • Margarita Burka - Ēkas dežurante
 • Iluta Zariņa - Sētniece
 • Valda Tirziņa - Internāta ēkas dežurante, aukle
 • Zinta Kalniņa - internāta skolotāja, aukle
 • Ilva Bērziņa - datortehniķis
 • Jānis Ābrams - apkopējs, saimniecības vadītājs, kurinātājs
 • Antra Paegle - projektu asistents