Lejasciema vidusskolas tehniskais personāls 2021./2022.mācību gadā

 • Ausma Kaņepe - Lietvede
 • Velta Ivanova - Saimniecības vadītāja
 • Sandijs Ozoliņš - Skolas saimnieks
 • Tamāra Ābrama - Apkopēja
 • Lāsma Einberga - Virtuves vadītāja
 • Olita Berkolde - Pavāre
 • Inga Sarkane - Virtuves darbiniece
 • Margarita Burka - Ēkas dežurante
 • Iluta Zariņa - Sētniece
 • Valda Tirziņa - Internāta ēkas dežurante, aukle
 • Zinta Kalniņa - internāta skolotāja, aukle
 • Ilva Bērziņa - datortīklu administrators
 • Jānis Ābrams - apkopējs