Lejasciema vidusskolas tehniskais personāls 2019./2020.mācību gadā

 • Ausma Kaņepe - Lietvede
 • Velta Ivanova - Saimniecības vadītāja
 • Tamāra Ābrama - Apkopēja
 • Daina Balode - Virtuves vadītāja
 • Agate Jaškova - Pavāre
 • Inga Sarkane - Virtuves darbiniece
 • Margarita Burka - Ēkas dežurante
 • Iluta Zariņa - Sētniece
 • Guntārs Šmits - Saimniecības vadītājs, kurinātājs
 • Valda Tirziņa - Internāta ēkas dežurante, aukle
 • Zinta Kalniņa - internāta skolotāja, aukle
 • Ilva Bērziņa - Informātikas laborante
Lejasciema vidusskola

 .