Lejasciema pamatskolas tehniskais personāls

 • Ausma Kaņepe - Lietvede
 • Jānis Kupcis - Saimniecības vadītājs
 • Tamāra Ābrama - Apkopēja
 • Lāsma Einberga - Virtuves vadītāja
 • Olita Berkolde - Pavāre
 • Lāsma Kruglova - Pavāra palīgs
 • Inga Sarkane - Virtuves darbiniece
 • Margarita Burka - Ēkas dežurante
 • Valda Tirziņa - Internāta ēkas dežurante, aukle
 • Zinta Kalniņa - internāta skolotāja, aukle
 • Ieva Kūriņa - aukle
 • Aiva Siliņa - skolotāja palīgs
 • Meldra Kokareviča -  skolotāja palīgs
 • Sanita Uiska -  skolotāja palīgs
 • Indra Jegure -  skolotāja palīgs
 • Jānis Ābrams - apkopējs, kurinātājs
 • Antra Paegle - projektu asistente
 • Agita Kauliņa - veļas pārzine, apkopēja
 • Iveta Galvane - skolu MĀSA