Lejasciema vidusskolas tehniskais personāls 2020./2021.mācību gadā

 • Ausma Kaņepe - Lietvede
 • Velta Ivanova - Saimniecības vadītāja
 • Tamāra Ābrama - Apkopēja
 • Sintija Muska - Virtuves vadītāja
 • Olita Berkolde - Pavāre
 • Inga Puļļa - Virtuves darbiniece
 • Margarita Burka - Ēkas dežurante
 • Iluta Zariņa - Sētniece
 • Guntārs Šmits - Saimniecības vadītājs, kurinātājs
 • Valda Tirziņa - Internāta ēkas dežurante, aukle
 • Zinta Kalniņa - internāta skolotāja, aukle
 • Ilva Bērziņa - datortīklu administrators
 .