Lejasciema vidusskolas atbalsta personāls 2021./2022.mācību gadā

  • Sandra Biksīte - logopēde
  • Līga Amosova - psiholoģe
  • Aija Pluša - speciālais pedagogs
  • Jolanta Zirne - karjeras izglītības konsultante
  • Ingrīda Vanaga - pedagoga palīgs
  • Vija Nurža - pedagoga palīgs
  • Ligita Antiņa - pedagoga palīgs
  • Jeļena Duļbinska - pedagoga palīgs