Lejasciema vidusskolas atbalsta personāls 2019./2020.mācību gadā

  • Sandra Biksīte - logopēde
  • Līga Amosova - psiholoģe
  • Jolanta Zirne - karjeras izglītības konsultante
  • Ingrīda Vanaga - pedagoga palīgs
  • Vija Nurža - pedagoga palīgs

Lejasciema vidusskola

 .