Lejasciema pamatskolas atbalsta personāls

  • Sandra Biksīte - logopēde
  • Una Tilgase - psiholoģe
  • Aija Pluša - speciālais pedagogs
  • Agija Glāzniece - pedagoga palīgs
  • Sarmīte Salmiņa - pedagoga palīgs
  • Jana Bačuka - pedagoga palīgs
  • Lana Černoglazova - bibliotekāre