Lejasciema pamatskolas atbalsta personāls 2022./2023.mācību gadā

  • Sandra Biksīte - logopēde
  • Una Tilgase - psiholoģe
  • Aija Pluša - speciālais pedagogs
  • Ingrīda Vanaga - pedagoga palīgs
  • Vija Nurža - pedagoga palīgs
  • Ligita Antiņa - pedagoga palīgs
  • Jolanta Kazaine - pedagoga palīgs
  • Lana Černoglazova - bibliotekāre