Lejasciema pamatskolas valsts pārbaudes darbu grafiks

VALSTS PĀRBAUDES DARBU norise, grafiks, paraugi pieejami Valsts izglītības satura centra mājas lapā: www.visc.gov.lv