Projekti:

 • Latvijas skolas soma
 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai "Pumpurs"
 • Erasmus projekts Key skills – new opportunities for adults
 • Skolas piens
 • Skolas auglis
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā
 • e Twinning

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Sīkāka informācija atrodama "Latvijas skolas soma" mājas lapā: Latvijas skolas soma

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Gulbenes novada Lejasciema pamatskola 2023./2024.m.g. turpina darbu projektā PuMPuRS  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’ ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001. Projekts tiek turpināts  līdz 2023. gada 31. decembrim
Vairāk informācijas pievienotajā saitē: http://www.pumpurs.lv/

Lejasciema pamatskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts Latvijā tiek īstenots no 2017. gada marta. 
Ko iegūs skolēni
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu
 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
- sabiedriskā transporta biļetēm;
- naktsmītnēm;
- ēdināšanu;
- individuālajiem mācību līdzekļiem;
- individuālās lietošanas priekšmetiem;
- speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Sīkāka informācija atrodama Gulbenes novada mājas lapā: Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Projekta vizīte Polijā

Projekta "Key skills – new opportunities for adults" (“Nozīmīgas iemaņas – jaunas iespējas pieaugušajiem”) turpinājums notika no 25. līdz 30. aprīlim Polijā, Olštinas pilsētā. Gulbenes novadu pārstāvēja Lauris Šķenders, Iveta Solina, Antra Paegle un Beāte Medne. Šoreiz projekta dalībniekus uzņēma projekta vadošais partneris FOSa (Federacja Organizacji Socjalnych). Liela organizācija Polijā, kas nodarbojas ar dažādu sociālo jautājumu risināšanu un atbalsta sniegšanu vietējai sabiedrībai dažāda vecuma grupām. Vizītes laikā iepazināmies ar organizācijas aktivitātēm un detalizēti uzzinājām par  apmācību programmu pieaugušajiem,  kuras laikā pieaugušos apmāca, kā racionāli apgūt mājsaimniecības ienākumus, plānot ikdienas darbus, mācīties digitālās prasmes. Galda spēle “Uzcel torni”, aizrāva ikvienu tās dalībnieku, komandas darbs atkal pierāda saliedētību un labu gala rezultātu. Senioru izveidotais radio SOVO internetā, kā ļoti nozīmīgs senioru interešu un kopā būšanas atbalsts, dziesmu tops mūs fascinēja.

Apmeklējām dienas aprūpes centru senioriem iepazīstoties ar mūzikas un mākslas terapijas nodarbībām, ko šis centrs piedāvā, kā arī sniedz nozīmīgu atbalstu senioriem dažādu pakalpojumu nodrošināšanā.

Gulbenes novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Ketrzyn apmeklējums, tikšanās ar tās mēru, kā arī skolas apmeklējums un projekta “Krokiet and Lama”, raisīja vislielāko interesi. Vietējās skolas lielākā problēma pandēmijas laikā bija par to, kā izkustināt bērnus, kas lielāko dienas daļu pavada pie dažādām ierīcēm. Bērnu prieks un aktivitāte, tam bija vislielākais pierādījums, kā ar digitālo ierīču palīdzību, var izdarīt daudz. Projekta ideja Polijas izglītības sistēmai ir milzīgs ieguvums.

Sabiedrības mājas  un organizācijas Dom pod Cisem apmeklējums Elblagā deva iespēju uzzināt un iepazīt, kā darbojas šī organizācija, kā piesaista Eiropas Savienības naudu un iesaistot vietējo sabiedrību, dara tai nozīmīgas lietas. Piedāvā sociālos pakalpojumus un veic sociālo integrāciju, gūstot naudu no labdarības, cilvēku ziedotajām lietām, tās atjauno, restaurē.  Saglabājot vidi un resursus un dodot otro dzīvi vecām mantām, tādējādi gūstot ienākumus izsolēs var atbalstīt sabiedrībai nozīmīgus projektus un ar sabiedrības atbalstu atjaunojot un sakārtojot rūpnieciskās zonas pilsētā.

FOSa organizācijas izveidotais Yellow Scarf kooperatīvs- sociālais uzņēmums, raisīja  interesi kā tiek atbalstītas alkohola atkarīgas personas, tās nodarbinot un atgriežot darba dzīvē.

Neizpalika  astronoma Mikolaja Kopernika  pilsētas vēstures iepazīšana un katedrāles apmeklējum, kas atrodas Baltijas jūras krastā.

08.11.- 12.11.2021. Lejasciema vidusskolas pedagogi Antra Paegle un Beāte Medne pārstāv Gulbenes novadu Erasmus projektā Key skills – new opportunities for adults (“Nozīmīgas iemaņas – jaunas iespējas pieaugušajiem”) Vācijā,Aachen.

Projekta partneri:

 • Federacja Organizacji Socjalnych Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego FOSa (Polija) – vadošais partneris
 • USE - Universidade Sénior de Évora - Associação de aprendizagem ao Longo da vida (Portugāle)
 • Gulbenes novada pasvaldiba (Latvija)
 • PolregioV.(Vācija)
 • AsociatiaJugendzentrumSeligstadt (Rumānija)
Lieliska iespēja apgūt pieaugušo  imigrantu integrāciju Vācijā, kā tas notiek , kā darbojas vietējās organizācijas, lai iekļautu sabiedrībā jebkuru iebraucēju Vācijā, neskatoties uz tautību  un valsts piederību. Vietējās organizācijas strādā ar imigrantiem no Eiropas, Āfrikas un Austrumu valstīm. Veic lielisku, ļoti apjomīgu darbu.

Projektu asistente Antra Paegle

Lauku atbalsta dienests

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem. Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.

Sīkāka informācija mājas lapā: Skolas piens un Skolas auglis

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā

Sīkāka informācija Gulbenes novada mājas lapā:  Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā

Lejasciema pamatskolas 7.klases jaunietes 2023./2024. mācību gadā uzsākušas dalību eTwinning projektā Vislabākais tiešsaistes restorāns”, kurā piedalās dalībnieki no Francijas, Lietuvas, Latvijas un Moldovas. Tas ir Eiropas tiešsaistes projekts, kas mudinās jauniešus iesaistīties un pārdomāt savus ēšanas paradumus, kā arī padomāt par savas uzvedības sekām kā patērētājam. Covid-19 pandēmijas periodā pārtikas piegāžu skaits  ļoti pieauga visā Eiropā, mainot mūsu patēriņa paradumus.

Šajā projektā skolēni veidos virtuālu tiešsaistes restorānu, domājot par visiem tā aspektiem: ēdienkarte (ņemot vērā visas konkrētās diētas), ēdienu piegādes pakalpojums (kā, cik), izmaksas. Izvēlēsies receptes, noskaidros, kā pagatavot ēdienus, izdomās komunikācijas kampaņu, kā uzsākt  darboties restorānā.

Dalībnieki izanalizēs savu projektu, ņemot vērā stiprās un vājās puses, un varēs apspriest plusus un mīnusus maltīšu piegādei mājās.