Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Gulbenes novada Lejasciema pamatskola 2023./2024.m.g. turpina darbu ESF projektā PuMPuRS  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’  Nr.8.3.4.0/16/I/001. Projekts tiek turpināts  līdz 2023. gada 31. decembrim

Vairāk informācijas saitē: http://www.pumpurs.lv/
Lejasciema pamatskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts Latvijā tiek īstenots no 2017. gada marta. 
Ko iegūs skolēni
Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Kompensācija par:
- sabiedriskā transporta biļetēm;
- naktsmītnēm;
- ēdināšanu;
- individuālajiem mācību līdzekļiem;
- individuālās lietošanas priekšmetiem;
- speciālo transportu;
  • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Sīkāka informācija atrodama Gulbenes novada mājas lapā: Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Twinschool projekts Ukrainas atbalstam

Lejasciema pamatskola uzsākusi Twinschools projektu sadarbībā ar Ukrainas Dņepropetrovskas  komunālās izglītības iestādi "Izglītības un izglītības komplekss Nr. 66" Ģimnāzija-pamatskola-pirmsskolas izglītības iestādi. Projekta  programma ir ļoti apjomīga, kas balstās uz dažādiem tematiem iepazīšanās, manas valsts kultūra un tradīcijas, ģimenes tradīcijas, drošība internetā, nacionālā virtuve, klimata pārmaiņas un tehnoloģiskā attīstība. Jau notikušas divas tiešsaistes tikšanās pirmā ar projekta koordinatoriem, pārrunājot projekta aktivitātes un projekta norisi. Projekts dos iespēju Lejasciema pamatskolas skolēniem uzlabot angļu valodas komunikācijas prasmes katru nedēļu sazinoties  ar projekta partneriem tiešsaistē, kā arī veidot prezentācijas  un apkopot nepieciešamo informāciju.

Projektu asistente Antra Paegle

Septembrī daudz notikumu eTwinning projektu jomā!
Lejasciema pamatskolas 7.klases jaunietes 2023./2024. mācību gadā uzsākušas dalību eTwinning projektā Vislabākais tiešsaistes restorāns”, kurā piedalās dalībnieki no Francijas, Lietuvas, Latvijas un Moldovas. Tas ir Eiropas tiešsaistes projekts, kura mērķis ir mudināt jauniešus iesaistīties un pārdomāt savus ēšanas paradumus, kā arī padomāt par savas uzvedības sekām kā patērētājam. Covid-19 pandēmijas periodā pārtikas piegāžu skaits  ļoti pieauga visā Eiropā, mainot mūsu patēriņa paradumus.
Šajā projektā skolēni veidos virtuālu tiešsaistes restorānu, domājot par visiem tā aspektiem: ēdienkarte (ņemot vērā visas konkrētās diētas), ēdienu piegādes pakalpojums (kā, cik), izmaksas. Izvēlēsies receptes, noskaidros, kā pagatavot ēdienus, izdomās komunikācijas kampaņu, kā uzsākt  darboties restorānā.
Dalībnieki izanalizēs savu projektu, ņemot vērā stiprās un vājās puses, un varēs apspriest plusus un mīnusus maltīšu piegādei mājās.

Savukārt, septembrī Lejasciema pamatskolas angļu valodas skolotāja A. Paegle piedalījās  starptautiskā tiešsaistes projektā “Home4future” sadarbībā ar Zviedrijas Malmo pilsētas izglītības  veidošanas speciālistiem, kurā diskutēja par mākslīgā intelekta ienākšanu un izmantošanas iespējām izglītībā, atvieglojot skolotāja ikdienas darbu stundu plānošanā un ne tikai. Īrijas pasniedzējs Dr Daithi O’Murchu sniedza ļoti plašu ieskatu par mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām. Kā zināms, Īrija ir vadošā  valsts pasaulē mākslīgā intelekta izmantošanā un viņiem ir jau izveidojusies zināma pieredze. Mēs šķiet, ka esam tikai iesācēji. Interesanti bez gala, ko spēj tehnoloģijas, bez cilvēka iesaistes.
Ļoti ceram uz turpmāku sadarbību ar Annie Bergh( Zviedrija), lai izglītotu pedagogus un citus interesentus šeit Latvijā. Paldies par doto iespēju!

Projektu asistente Antra Paegle

2023./2024. mācību gadā Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros tiek īstenots brīvprātīgā darba projekts (Nr.2023-1-LV02-ESC51-VJT- 000114519).

Pie mums, Lejasciema pamatskolas pirmsskolas grupās, strādā Tommaso Pedro Maria Abbiati brīvprātīgais jaunietis no Itālijas. Viņa vaļasprieks ir ceļošana un grāmatu lasīšana. Starp vairākiem piedāvājumiem, jaunietis izvēlējās Latviju un Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādi, kas ir projekta koordinējošā iestāde. Tommaso bērniem piedāvā sportiskas aktivitātes, jo pats mīl sportot, īpaši patīk āra aktivitātes. Darbojoties pie mums jaunietis apgūs latviešu valodu, kā arī uzlabos savas angļu valodas prasmes aktivitātēs ar sagatavošanas grupas bērniem.
Greta Bertolino jauniete no Itālijas, ar ļoti bagātām valodu zināšanām. Jauniete strādās Gulbenes novada bibliotēkā. Gretai patīk dažādas sporta aktivitātes un patīk dziedāt, kā arī jauniete spēlē vijoli. Mūsu iestādē Greta darbojas logopēdiskajā grupā “Pasaciņa”, kur kopā ar bērniem rotaļdarbībā apgūst arī angļu valodu.

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Sīkāka informācija atrodama "Latvijas skolas soma" mājas lapā: Latvijas skolas soma


Programmas “Latvijas skolas soma ietvaros” 12.oktobrī Lejasciema pamatskolas 1.-4.klases skolēniem notika radošā tikšanās ar stāstnieci Līgu Reiteri no Ventspils. Tikšanās tēma -“Senās skolas stāsts”. Nodarbības laikā skolēni piedzīvoja, kā notika mācību stunda skolēniem pirms simt gadiem, kādas bija prasības skolā, kādi mājas uzdevumi, mācījās  rakstīt ar īstu stārķa spalvu un tinti.

13.oktobrī stāstniece L.Reitere vecākajām klasēm vadīja nodarbību “Valodas bagātība”, kurā iepazīstināja skolēnus ar Latvijas dialektiem un izloksnēm, kā arī demonstrēja savu dzimto – tāmnieku jeb lībisko dialektu.

Lauku atbalsta dienests

Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgu ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, ka arī palielināt programmas efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un palielināt veselīga uztura patēriņa veicināšanu starp skolēniem. Skolu programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan piena produktus, gan augļus un dārzeņus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.

Sīkāka informācija mājas lapā: Skolas piens un Skolas auglis