Lejasciema pamatskolas skolēnu līdzpārvalde 2023./2024. māc g.


Līdzpārvaldes prezidente: Enija Lavendele 8.klase

Vietniece: Laima Zvirbule 9.klase

Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki:

6. klase – Marija Ina Brekte, Made Vanaga, Miķelis Salmiņš

7. klase – Katrīna Vita Žīgure, Nikola Timofejeva, Kristiāna Kandere

8. klase – Evelīna Uiska, Simona Sarkane

9.klase – Karlīna Keita Stivka, Sofija Sāra Berkolde, Karlīne Dārta Lankovska.

  Dalība projektā


 Šajā mācību gadā līdzpārvaldes dalībnieki piedalās “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai  programmas “Kontakts” iniciatīvu projektā” laika posmā 15.08. 2023.- 31.12.23.

 

            “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.                             


  Lai papildinātu savas zināšanas piedalījāmies mācībās par pašpārvaldes funkcijām, kuras vadīja Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” Jaunatnes lietu speciāliste Amanda Krišjāne. Diskutējām  par pašpārvaldes konceptu, kas ir pašpārvalde, ko tā dara, kādas ir pašpārvaldes funkcijas, kā uzrunāt skolēnus.

  

Ļoti interesanta un iedvesmojoša bija nodarbība ‘’Redzēt. Dzirdēt. Darīt’’, kuru vadīja Anita Birzniece - neformālās izglītības un MOT programmas trenere, mācību un semināru vadītāja, projektu vadītāja, biedrības “Dēms” vadītāja. Mēs mācījāmies iekustēties, vienam otru redzēt, veidot komandas, viens otru iepazīt, sarunāties. Apzinājāmies viedokļu dažādību, diskusiju un argumentācijas prasmju trenēšanu.

Pēc šim nodarbībām, komandas veidošanas aktivitātes vadījām saviem klasesbiedriem.


Projekta ‘’Darām kopā‘’ aktivitātes decembrī

14.decembrī devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Smiltenes novada O. Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēnu pašpārvaldi. Mūs ar prieku uzņēma un iepazīstināja ar skolu, rādīja prezentāciju, akcentējot ikdienas darbu un pasākumus, dalījāmies pieredzē par pašpārvaldes darbību. Guvām interesantu un noderīgu pieredzi.

15. decembrī organizējām piparkūku cepšanu Ziemassvētku pasākumam.

Radījām svētku sajūtu skolā, dekorējot skolas telpas. Organizējām Ziemassvētku pastu.

Centīgi gatavojāmies Ziemassvētku pasākumam.

Un, tad jau arī ilgi gaidītais Ziemassvētku pasākums ‘’Laimes lāci meklējot’’ ar   interesantiem priekšnesumiem un jautriem un atraktīviem dančiem sadarbībā ar Lejasciema folkloras kopu ‘’Smaržo siens’’.  

Noslēgumā – projekta aktivitāšu izvērtēšanas pasākums.

Projekts ir noslēdzies un sapratām, ka esam ieguvuši ļoti daudz - projekta laikā apguvām prasmi sadarboties, nebaidīties komunicēt, izteikt savu viedokli, idejas. Dalībnieki konkrētāk izprot pašpārvaldes funkcijas, ir kļuvuši motivētāki  iesaistīties pašpārvaldes darbā. Iedrošinājām  arī pārējos skolēnus sadarboties, nebaidīties komunicēt, izteikt savu viedokli, idejas, iesaistīties  komandas darbā.

Pašpārvaldes dalībnieki  uzzināja kā darbojas skolēnu pašpārvalde, kādus pasākumus vēl iespējams rīkot. Ieguvām  iedvesmojošus stāstus, motivāciju darboties tālāk. Pašpārvalde ir kļuvusi  spēcīgāka,  aktīvāka un saliedētāka. Aktivitātes noteikti būs ilgtspējīgas. Esam pārliecināti, ka iegūtās zināšanas pašpārvalde turpinās izmantot arī nākamajos gados.