Lejasciema pamatskolas skolēnu līdzpārvalde 2023./2024. māc g.


Līdzpārvaldes prezidente: Enija Lavendele 8.klase

Vietniece: Laima Zvirbule 9.klase

Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieki:

6. klase – Marija Ina Brekte, Made Vanaga, Miķelis Salmiņš

7. klase – Katrīna Vita Žīgure, Nikola Timofejeva, Kristiāna Kandere

8. klase – Evelīna Uiska, Simona Sarkane

9.klase – Karlīna Keita Stivka, Sofija Sāra Berkolde, Karlīne Dārta Lankovska.

  


 Šajā mācību gadā līdzpārvaldes dalībnieki piedalās “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai  programmas “Kontakts” iniciatīvu projektā” laika posmā 15.08. 2023.- 31.12.23.

 

            “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.                             


  Lai papildinātu savas zināšanas piedalījāmies mācībās par pašpārvaldes funkcijām, kuras vadīja Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” Jaunatnes lietu speciāliste Amanda Krišjāne. Diskutējām  par pašpārvaldes konceptu, kas ir pašpārvalde, ko tā dara, kādas ir pašpārvaldes funkcijas, kā uzrunāt skolēnus.

  

Ļoti interesanta un iedvesmojoša bija nodarbība ‘’Redzēt. Dzirdēt. Darīt’’, kuru vadīja Anita Birzniece - neformālās izglītības un MOT programmas trenere, mācību un semināru vadītāja, projektu vadītāja, biedrības “Dēms” vadītāja. Mēs mācījāmies iekustēties, vienam otru redzēt, veidot komandas, viens otru iepazīt, sarunāties. Apzinājāmies viedokļu dažādību, diskusiju un argumentācijas prasmju trenēšanu.

Pēc šim nodarbībām, komandas veidošanas aktivitātes vadījām saviem klasesbiedriem.