LEJASCIEMA VIDUSSKOLAS PEDAGOGI 2020./2021.MĀCĪBU GADĀ


 • Ineta Maltavniece – direktore, 1.-4., 5.-12.klašu kora vadītāja 
 • Inese Ozoliņa - direktores vietniece, 11.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 11.klasei, matemātikas pulciņa "Citāda matemātika" vadītāja 3.-4., 11.klasei    
 • Agija Glāzniece - 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja 
 • Sarmīte Salmiņa – 2.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, mazpulku vadītāja 2.-9.klasei  
 • Jolanta Kazaine – 3.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, krievu valodas skolotāja 4., 6.- 9.klasei
 • Elita Jermakova – 4.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 • Danute Mazure - 5.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.,6., 8.,9.klasei 
 • Mudīte Rubene – 6.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 1.-6.klasei 
 • Rota Salmiņa – 7.klases audzinātāja, bioloģijas skolotāja 7.-9., 11.,12.klasēm, ģeogrāfijas skolotāja 7.-9.,11.klasēm, dabaszinību skolotāja 5.,6.klasei  
 • Beāte Medne – 8.klases audzinātāja, vizuālā mākslas skolotāja 1.-9.,11.klasei, vizuālās mākslas pulciņa 1.-9.,11.klasēm vadītāja
 • Guntārs Šmits – 8.klases audzinātājs, mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem 5.,6.,8.,9.klasēm, dizaina un tehnoloģiju skolotājs 4.,7.klasei
 • Ligita Antiņa – 9.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 8.,9.,12.klasēm, ekonomikas skolotāja 11.klasei 
 • Inese Žīgure – 12.klases audzinātāja, Sociālās zinības un vēstures skolotāja 4.klasei, sociālo zinību skolotāja 5.-9.klasei, Latvijas vēstures skolotāja 6., 8.,9.klasēm, Pasaules vēstures skolotāja 6.,8.,9.klasēm, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7.klasei, sporta tūrisma pulciņa vadītāja 8.-12.klasēm 
 • Vineta Riekstiņa – matemātikas skolotāja 5.,6.,7.klasei, mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm 5.,6.,8.,9.klasēm, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 7.klasei
 • Lana Černoglazova – bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras 7., 11.,12.klasei, teātra mākslas skolotāja 7.klasei 
 • Ilva Bērziņa – sporta skolotāja 2.,3., 5.,6.klasei, sporta un veselības skolotāja 1.,4.klasei, informātikas skolotāja 5.,6.,11.klasei, datorikas skolotāja 4.,7.klasei, pulciņa "Sporta spēles 5.-7.klasei" vadītāja 
 • Aigars Bērziņš – sporta skolotājs 8.,9.,11.,12.klasēm, sporta un veselības skolotājs 7.klasei, pulciņa "Sporta spēles 8..,9.,11.klasēm" vadītājs 
 • Aldis Doropoļskis – Latvijas un pasaules vēstures skolotājs 11.,12.klasēm, kulturoloģijas skolotājs 11.,12.klasēm, politika un tiesības skolotājs 12.klasei
 • Jeļena Duļbinska – krievu valodas skolotāja 11.,12.klasēm 
 • Ligita Klinklāva – mūzikas skolotāja 1.-9.klasei 
 • Mihails Kosinovs – fizikas skolotājs 8.,9.,11.,12.klasēm, inženierzinību skolotājs 7.klasei 
 • Inese Dārziņa – ķīmijas skolotāja 8.,9.,11.,12.klasēm 
 • Antra Paegle – angļu valodas skolotāja 7.-9.,11.,12.klasei, projektu asistente
 .