LEJASCIEMA VIDUSSKOLAS PEDAGOGI 2021./2022.MĀCĪBU GADĀ


 • Ineta Maltavniece – direktore 
 • Inese Ozoliņa - direktores vietniece, 12.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 9., 12.klasei
 • Elita Jermakova – 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 • Jana Bačuka - 2.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja 
 • Sarmīte Salmiņa – 3.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, Atbalsta komandas vadītāja
 • Jolanta Kazaine – 4.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, krievu valodas skolotāja 4. - 6., 8., 9.klasei
 • Inese Žīgure – 5.klases audzinātāja, Sociālās zinības un vēstures skolotāja 4., 5.klasei, sociālo zinību skolotāja 6.-9.klasei, Latvijas vēstures skolotāja 6., 9.klasei, Pasaules vēstures skolotāja 6.,9.klasei, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7., 8.klasei
 • Danute Mazure - 6.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.,6., 7.,9.klasei 
 • Mudīte Rubene – 7.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 1.-4., 6., 7.klasei 
 • Rota Salmiņa – 8.klases audzinātāja, bioloģijas skolotāja 7.-9., 12.klasei, ģeogrāfijas skolotāja 7.-9.klasei, dabaszinību skolotāja 4. - 6.klasei  
 • Beāte Medne – 9.klases audzinātāja, vizuālā mākslas skolotāja 1.-9.klasei
 • Viktors Černoglazovs – mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem 6.,9.klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotājs 4., 5., 7., 8.klasei
 • Vineta Riekstiņa – matemātikas skolotāja 5. - 8.klasei, mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm 6.,9.klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5., 7., 8.klasei
 • Lana Černoglazova – bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras 8.,12.klasei, teātra mākslas skolotāja 7.klasei 
 • Ilva Bērziņa – sporta skolotāja 3.,6.klasei, sporta un veselības skolotāja 1., 2., 4., 5.klasei, informātikas skolotāja 6.klasei, datorikas skolotāja 4., 5., 7., 8.klasei
 • Aigars Bērziņš – sporta skolotājs 9.,12.klasēm, sporta un veselības skolotājs 7., 8.klasei
 • Aldis Doropoļskis – Latvijas un pasaules vēstures skolotājs 12.klasēm, kulturoloģijas skolotājs 12.klasēm, politika un tiesības skolotājs 12.klasei
 • Jeļena Duļbinska – krievu valodas skolotāja 12.klasēm 
 • Ligita Klinklāva – mūzikas skolotāja 1.-9.klasei 
 • Mihails Kosinovs – fizikas skolotājs 8.,9.,12.klasēm, inženierzinību skolotājs 7.klasei 
 • Inese Dārziņa – ķīmijas skolotāja 8.,9.,12.klasēm 
 • Antra Paegle – angļu valodas skolotāja 5., 7.-9.,12.klasei, projektu asistente