LEJASCIEMA pamatSKOLAS PEDAGOGI 2023./2024.MĀCĪBU GADĀ

 • Ineta Maltavniece – direktore
 • Inese Ozoliņa - direktores vietniece, matemātikas skolotāja 6.klasei, inženierzinību skolotāja 7.klasei, fizikas skolotāja 8., 9.klasei
 • Lana Černoglazova – direktores vietniece, 6.klases audzinātāja, latviešu valodas skolotāja 4.,6.klasei un literatūras skolotāja 6.klasei
 • Jana Bačuka – 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 • Sarmīte Salmiņa – 2.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, dizains un tehnoloģijas skolotāja 7.,8.klasei
 • Elita Jermakova - 3.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 • Agija Glāzniece – 4.klases audzinātāja, literatūras skolotāja 4.klasei, dizains un tehnoloģijas skolotāja 4.klasei
 • Vineta Riekstiņa – 5.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5., 7.-9.klasei
 • Inese Žīgure – 7.klases audzinātāja, Sociālās zinības un vēstures skolotāja 4.-6.klasei, sociālo zinību skolotāja 7.-9.klasei, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7.-9.klasei
 • Danute Ozola - 8.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.,7.-9.klasei
 • Mudīte Rubene – 9.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 4., 6., 8., 9.klasei, krievu valodas skolotāja 9.klasei
 • Rota Salmiņa – bioloģijas skolotāja 7.,9.klasei, ģeogrāfijas skolotāja 7.-9.klasei, dabaszinību skolotāja 4. - 6.klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5.,6.,9.klasei
 • Jolanta Kazaine – krievu valodas skolotāja 4.-8.klasei, teātra mākslas skolotāja 6.,7.klasei, matemātikas skolotāja 4.klasei
 • Ilva Bērziņa – sporta un veselības skolotāja 1.-4.klasei, datorikas skolotāja 4.-9.klasei
 • Aigars Bērziņš – sporta un veselības skolotājs 5.-9.klasei
 • Ligita Klinklāva – mūzikas skolotāja 1.-9.klasei
 • Inese Dārziņa – ķīmijas skolotāja 8.,9.klasei, bioloģijas skolotāja 8.klasei
 • Antra Paegle – angļu valodas skolotāja 1.-3.,5.,7.klasei
 • Andris Dzērve - dizaina un tehnoloģiju skolotājs 4.-9.klasei
 • Irita Inda-Ķesele - vizuālās mākslas skolotāja 1.-9.klasei
 • Ināra Šmite - "Gudrā pūce" grupas skolotāja
 • Ilze Gusare "Gudrā pūce" grupas skolotāja
 • Daina Račāne - "Pasaciņa" grupas skolotāja
 • Klinta Brūniņa"Pasaciņa" grupas skolotāja
 • Lija Sirmace - "Rūķīši" grupas skolotāja
 • Silva Miesniece"Rūķīši" grupas skolotāja
 • Ilze Ziemele - "Zaķēni" grupas skolotāja
 • Rita Vanaga"Zaķēni" grupas skolotāja, sporta skolotāja
 • Lāsma Lapkaša - mūzikas skolotāja