LEJASCIEMA pamatSKOLAS PEDAGOGI 2022./2023.MĀCĪBU GADĀ

 • Ineta Maltavniece – direktore
 • Inese Ozoliņa - direktores vietniece, matemātikas skolotāja 5.klasei, inženierzinību skolotāja 7.klasei, fizikas skolotāja 8., 9.klasei
 • Lana Černoglazova – direktores vietniece, 5.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras 5.,9.klasei
 • Sarmīte Salmiņa – 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja 4.klasei
 • Elita Jermakova – 2.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja
 • Jana Bačuka - 3.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, Atbalsta komandas vadītāja
 • Beāte Medne – 4.klases audzinātāja, vizuālā mākslas skolotāja 1.-9.klasei
 • Inese Žīgure – 6.klases audzinātāja, Sociālās zinības un vēstures skolotāja 4.-6.klasei, sociālo zinību skolotāja 7.-9.klasei, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 7.-9.klasei
 • Danute Mazure - 7.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 4.,6.-8.klasei
 • Mudīte Rubene – 8.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 3.-5., 7., 8.klasei, krievu valodas skolotāja 8.klasei
 • Rota Salmiņa – 9.klases audzinātāja, bioloģijas skolotāja 8.,9.klasei, ģeogrāfijas skolotāja 7.-9.klasei, dabaszinību skolotāja 4. - 6.klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 4.,5.,8.,9.klasei
 • Jolanta Kazaine – krievu valodas skolotāja 4.-7., 9.klasei
 • Vineta Riekstiņa – matemātikas skolotāja 6. - 9.klasei, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 6., 7.klasei
 • Ilva Bērziņa – sporta un veselības skolotāja 1.-6.klasei, datorikas skolotāja 4.-9.klasei
 • Aigars Bērziņš – sporta un veselības skolotājs 7.-9.klasei
 • Ligita Klinklāva – mūzikas skolotāja 1.-9.klasei
 • Inese Dārziņa – ķīmijas skolotāja 8.,9.klasei, bioloģijas skolotāja 7.klasei
 • Antra Paegle – angļu valodas skolotāja 1., 2., 6., 9.klasei
 • Andris Dzērve - dizaina un tehnoloģiju skolotājs 4.-9.klasei