Lejasciema vidusskolas pedagogi 2019./2020.mācību gadā

 • Ineta Maltavniece – direktore, 5.-12.klašu kora vadītāja 
 • Lana Černoglazova – direktores vietniece, bibliotekāre, 9.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.-10.klasei   
 • Inese Ozoliņa - direktores vietniece, 10.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 10.klasei, matemātikas pulciņa "Citāda matemātika" vadītāja 5.,6.klasei   
 • Sarmīte Salmiņa – 1.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, mazpulku vadītāja 2.-9.klasei  
 • Jolanta Kazaine – 2.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, krievu valodas skolotāja 6.- 7.klasei
 • Elita Jermakova – 3.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.klasei 
 • Danute Mazure - 4.klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja 
 • Mudīte Rubene – 5.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 1.-7.klasei 
 • Rota Salmiņa – 6.klases audzinātāja, bioloģijas skolotāja 7.-12.klasēm, ģeogrāfijas skolotāja 7.-11.klasēm, dabaszinību skolotāja 6.klasei, mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm 6.klasei 
 • Sanita Puriņa – 7.klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.,7., 8.,11.-12.klasei 
 • Guntārs Šmits – 7.klases audzinātājs, mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem 5.-9.klasēm 
 • Ligita Antiņa – 8.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 7.-8., 11.-12.klasēm, ekonomikas skolotāja 10.-11.klasēm 
 • Inese Žīgure – 11.klases audzinātāja, Latvijas vēstures skolotāja 6.-9.klasēm, Pasaules vēstures skolotāja 6.-9.klasēm, sociālo zinību skolotāja 5.-9.klasei, Veselības mācības skolotāja 10.,11.klasēm, sporta tūrisma pulciņa vadītāja 8.-12.klasēm 
 • Vineta Riekstiņa – 12.klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5.,6.,9.klasei, dabaszinību skolotāja 5.klasei, mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm 5.,7.-9.klasēm 
 • Ilva Bērziņa – sporta skolotāja 1.-7.klasei, informātikas skolotāja 5.-7., 10.-11.klasei, pulciņa "Sporta spēles 5.-7.klasei" vadītāja 
 • Aigars Bērziņš – sporta skolotājs 8.-12.klasēm, pulciņa "Sporta spēles 8.-12.klasēm" vadītājs 
 • Aldis Doropoļskis – Latvijas un pasaules vēstures skolotājs 10.-12.klasēm, kulturoloģijas skolotājs 11.-12.klasēm, politika un tiesības skolotājs 12.klasei
 • Jeļena Duļbinska – krievu valodas skolotāja 8.-12.klasēm 
 • Ligita Klinklāva – mūzikas skolotāja 1.-9.klasei, 1.-4.klašu kora vadītāja 
 • Mihails Kosinovs – fizikas skolotājs 8.-12.klasēm 
 • Beāte Medne – vizuālā mākslas skolotāja 1.-11.klasei, vizuālās mākslas pulciņa 1.-11.klasēm vadītāja
 • Ivars Stilve – ķīmijas skolotājs 8.-12.klasēm 
 • Antra Paegle – angļu valodas skolotāja 8.-12.klasei, projektu asistente

Lejasciema vidusskola

 .