GADA BALVA 2024 

Ģimenes diena (2024)

Pēdējais zvans 9.klasei (2024)


Meteņi (2024)
Ziemassvētki skolā (2023)Mārtiņdiena (2023)

Miķeļdienas tirgus (2023)

Muzikāli izglītojošs pasākums "Kokariem 102" Ozolkalnā (2023)

Rudens kross Lejasciemā (2023)

ADAPTĀCIJAS DIENA 04.09. (2023)

LVM Meža ekspedīcija (2023)

1.SEPTEMBRIS (2023)

IZLAIDUMS (2023)

Latvju bērni danci veda (2023)


Gada balva 2023

Sporta diena (2023)

Labinieku ekskursija (2023)

Ģimenes dienas koncerts (2023)

Sadancis Gulbenē (2023)

"Skaļās lasīšanas konkurss" skolā (2023)METEŅI (2023)Ziemassvētki (2022)


Latvijai -104 (2022)Skolas somas pasākums (2022)

3.un 4. novembrī Latvijas skolas somas projekta ietvaros Lejasciema pamatskolas visu klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar Alūksnes novada keramikas amata meistaru Uģi Puzuli, kurš veido Vidzemei raksturīgās podniecības formas ar Latgales krāsu gammu. Skolēni ar interesi klausījās stāstos par Latgales tradicionālo podniecību kā vienu no Latvijas kultūras kanonā iekļautajām vērtībām, par podniecību Lejasciemā, podniecības attīstību. Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā aplūkoja meistara radīto keramikas izstrādājumu izstādi, redzēja māla trauku tapšanas procesu uz virpas, kā arī meistars palīdzēja katram skolēnam atklāt sevī jaunu talantu un prasmes, izpaužoties radoši – izgatavojot katrs savu māla izstrādājumu. Iznākot no nodarbības, skolēnu acīs staroja prieks par izdevušos pasākumu un gandarījums par savu veikumu. Paldies meistaram Uģim Puzulim!Aktivitātes rotaļlaukumā Lejasciema bērniem

Lejasciema pamatskolas pagalmā ir labiekārtots bērnu rotaļlaukums, kur skolas bērni un citi apmeklētāji savā brīvajā laikā var saturīgi un interesanti atpūsties, izmantojot  šūpoles, slidkalniņu, karuselīti, piramīdu un citas iekārtas. Rotaļlaukums 2018.gada rudenī tika izveidots ar biedrības „Sateka” atbalstu, realizējot atbalstu guvušo Gulbenes novada domes un Lejasciema vidusskolas kopīgi izstrādāto projektu „Bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība”, kas tika iesniegts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku darbības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” BDR „SATEKA” rīcības 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”. Rotaļlaukums tiek regulāri kopts un pārraudzīts, lai nodrošinātu visas drošības prasības tā lietošanai.

Katru gadu rotaļlaukumā tiek rīkots kāds īpašs pasākums bērniem, piemēram sākumskolas skolēnu un bērnudārza audzēkņu kopīgas jautrās stafetes, skolēnu sporta sacensības. Šogad rotaļlaukumā 18.oktobrī viesojās mūsu skolas absolvente Liāna Turka, kas strādā valsts robežsardzē, jau sesto gadu trenē un apmāca suni Ronda, kas dzen pēdas likumpārkāpējiem. Tikšanās bija aizraujoša un emocionāla. Tā sniedza skolēniem ieskatu kinologa profesijā un parādīja, ko prot robežsardzes suns.

Uzturēšanās svaigā gaisā, kustības un sakopta vide sekmē skolēnu izpratni par veselīgu dzīves veidu un tā nozīmi cilvēka dzīvē un karjeras veidošanā.

Lejasciema pamatskolas direktore Ineta Maltavniece

KARJERAS NEDĒĻA SKOLĀ (2022)


SKOLOTĀJU DIENA (2022)
MIĶEĻDIENA (2022)


ADAPTĀCIJAS DIENAS PREZENTĀCIJAS  (2022)


Adaptācijas diena (2022)

2.klase

3.klase


4.klase

5.klase

6.KLASe

7.klasE

8.klasE

9.klase1.SEPTEMBRIS (2022)
Skolas darbinieki pilda 12.klases uzdevumu :) (2022)

Mūzikas un mākslas svētki Gulbenē (2022)

Dāvana skolai no 12.klases (2022)

Adaptācijas dienas (2021)

Vecāku dienas aktivitāte - mācību stunda, kas balstīta uz kompetenču pieeju! (2019)