Mācību stundu laiki (sākot ar 3.februāri)

Stundu un starpbrīžu laiki:

  • 1.stunda 8.40 - 9.20
  • 2.stunda 9.30 - 10.10
  • 3.stunda 10.20 - 11.00
          Pusdienas 1. - 6.klasei

  • 4.stunda 11.20 - 12.00
         Pusdienas 7. - 12.klasei

  • 5.stunda 12.20 - 13.00
  • 6.stunda 13.10 - 13.50
  • 7.stunda 14.00 -14.40
  • 8.stunda 14.45 - 15.25

Lejasciema vidusskola

 .