Gulbenes novada skolās ir bezmaksas ēdināšana 1.-9.klases skolēniem (ēdināšanas pakalpojumus  1. -4.klasei atmaksā valsts noteiktajā kārtībā,   5.-9.klasei - Gulbenes novada pašvaldība).