Lejasciema vidusskolas valsts pārbaudes darbu grafiks 3., 6. klasēm 
2020./2021.m.g.
                                              2021.gada 10.februārī 

Lejasciema vidusskolas valsts pārbaudes darbu grafiks 9. klasei
2020./2021.m.g.

 .