vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 4.-9.klasei

Mērķi: Mākslinieku daiļrades un aktuālu tēmu izzināšana, motivācijas pilnveide piedaloties konkursos. Radošu mākslas darbu izveide, praktiskās nodarbības, kas balstītas un inovatīvu darbu radīšanu. Pacietīgas, inovatīvas personības pilnveide, akcents uz audzēkņa personību.

Uzdevumi: Muzeju apmeklējumi – Gulbenes novadā, Vidzemē, tikšanās ar māksliniekiem – novadniekiem, kultūras un mākslas darbiniekiem, mākslas pedagogiem – Gulbenes novada mākslas skolotājiem. Dalība dažādos konkursos un pasākumos – skolas, novada, reģions, valsts, starptautiskos. Izstādu organizēšana, iesaistot audzēkņus – skolas telpās/ Lejasciema Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā. Radošās darbības ar smalkiem instrumentiem, trenējot pacietību. Materiālu īpašību apgūšana un pilnveidošana. Iesaistīt skolēnus radošā procesa plānošanā.

Atskats par 2021./2022.m.g.

Dalība Valsts robežsardzes atjaunošanas 30.gadadienas pasākumu ietvaros rīkotajā bērnu zīmējumu konkursā “Atjaunotajai robežsardzei - 30”. Ķekavas novadpētniecības muzeja organizētais, zīmējumu karikatūru konkurss “Pasmejies”, veltīts E. Ozoliņam. Latvijas valsts mežu uzlīmju konkurss “Skābeklis”. Dalība mākslas konkursā “Gulbene 2028. un 2128.gadā”. Olimpiskās dienas 2022 – zīmējumu konkurss “Apsveikums Latvijas Olimpiskajai komitejai 100.dzimšanas dienā”. Konkurss “ Kas ir mediķis?”. Konkursa organizatori: SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, sadarbībā ar Gulbenes un Balvu mākslas skolām. Regulārs Lejasciema Kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra apmeklējums. Dalība Gulbenes novada mākslas un mūzikas svētkos "Brīnumzīmulis".

Pulciņu vada vizuālās mākslas skolotāja B.Medne.