vizuālās mākslas pulciņš

Vizuālas mākslas pulciņš audzēkņiem (1.-12.klasei) dot iespēju  radošā veidā izprast, kā arī iepazīt sevi un pasauli, attīstīt audzēkņu domāšanas elastīgumu, iztēli, fantāziju, asociatīvo domāšanu, sagatavotu skaistā uztverei un radīšanai. Vizuālās mākslas pulciņā tiek darināti skolas noformējuma dekori. Ik gadu piedalāmies  gan starptautiskos, gan Latvijas mēroga mākslas konkursos. Pulciņu vada vizuālās mākslas skolotāja B.Medne.

2020./2021.m.g. vizuālās mākslas pulciņa mērķis:

Skolēnu interešu izglītība – vizuālajā mākslā un kultūrā. Pilnveidot skolēnu prasmes un zināšanas kultūrizglītībā, veicināt skolēnu izpratni par mākslas nozīmi ikdienā, kā arī nervu sistēmas un dažādu maņu uzlabošana, pilnveidojot prasmes radoši darboties. Attīstīt loģisko, telpisko un māksliniecisko domāšanu. Iepazīstināt un praktiski izmēģināt dažādus materiālus un iespējas. Estētiskās vides veicināšana – skaistais, gaumīgais u.c. 

Spēja patstāvīgi organizēt savu laiku. 

Sagatavošana turpmākai izglītībai saistībā ar mākslu un kultūru. Iespēja pilnveidot un realizēt individuālās idejas. Apsveikumu un dekorāciju radīšana. Dažādu tehniku iepazīšana un apgūšana - filcēšana, papīra plastika, zīda apgleznošana u.c. Muzeju apmeklējums, dalība konkursos. Radošo darbu brīva izpausme. 

Lejasciema vidusskolas skolēni 2019./2020.m.g. piedalījās:

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „RADI ROTĀJOT” 2020
Atzinīgi tika novērtēts 1.- 4.kl. kopdarbs - "Rudens raksti danco" - Gulbenes novadā - augstākā pakāpe

Latgales reģionā 9.kl. audzēknes Kates Ceriņas darbs "Ietērpties sarkanā"  ieguva 3.pakāpi