vizuālās mākslas pulciņš

Vizuālas mākslas pulciņš audzēkņiem dot iespēju  radošā veidā izprast, kā arī iepazīt sevi un pasauli, attīstīt audzēkņu domāšanas elastīgumu, iztēli, fantāziju, asociatīvo domāšanu, sagatavotu skaistā uztverei un radīšanai. Vizuālās mākslas pulciņā tiek darināti skolas noformējuma dekori. Ik gadu piedalāmies  gan starptautiskos, gan Latvijas mēroga mākslas konkursos. Pulciņu vada vizuālās mākslas skolotāja B.Medne.

Lejasciema vidusskola

 .