teātra pulciņš

Lejasciema vidusskola var lepoties ar dažādām tradīcijām, viena no tām ir 12.klases ŽETONU VAKARA teātra izrāde. Katru gadu šajā vakarā 12.klases skolēni, saņemot skolas piemiņas zīmi - žetonu, publikai rāda iestudētu teātra izrādi. Atbildīgais par izrādes tapšanu ir klases audzinātājs. Šajā gadā 12.klases audzinātāja ir skolotāja I.Ozoliņa.