teātra pulciņš

Pulciņš tiek piedāvāts 9.klases skolēniem. Pulciņa vadītāja 9.klases audzinātāja R.Salmiņa