Tautiskās dejas

Tautiskās dejas tiek piedāvātas 1.-2.klasei. Pulciņu vada skolotāja I.Eiduka