VFS - Sporta pulciņš

Pulciņš sporta spēles tiek piedāvāts divām vecuma grupām: 4-6.klasei, 7.-9.klasei. Pulciņu vada sporta skolotāji I.Bērziņa un A.Bērziņš.