Sporta spēles

Pulciņš sporta spēles tiek piedāvāts divām vecuma grupām: 5-6.klasei, 7.-12.klasei. Pulciņu vada sporta skolotāji I.Bērziņa un A.Bērziņš.

 .