Mazpulki

Mazpulkos darbojas biedrības Latvijas Mazpulki biedri. Tā ir bērnu un jauniešu organizācija ar savām tradīcijām, kas māca jaunatni darbam, veicot dažādus praktiskus darbus. Mazpulcēns katru gadu izstrādā  individuālo vai grupas projektu, par kuru saņem sertifikātu. Mazpulku pulciņš tiek piedāvāts 2.-4.klases skolēniem. Pulciņu vada skolotāja S.Salmiņa.


Lejasciema mazpulka dalībnieki un viņu draugi 11.februāra pēcpusdienu pavadīja Valentīndienas noskaņās. Nodarbībā uzzinājām, par šo svētku vēsturi, gatavojām Sirsniņdienas dekorus un jauki pavadījām laiku.
Pasākumu finansiāli atbalstīja biedrība Latvijas Mazpulki, projekta "Augsim Latvijai", līguma nr. VP2021/2-4 ietvaros

26.novembrī notika Lejasciema mazpulcēnu projekta forums, kurā mazpulcēni prezentēja savus individuālos projektus, saņemot par tiem novērtējumu. Pēc projektu aizstāvēšanas mazpulcēni veidoja kompozīcijas Pirmajai Adventei. Pasākumu finansiāli atbalstīja biedrība Latvijas mazpulki, projekta "Augsim Latvijai", līguma nr. VP2021/2-4 ietvaros.


16.oktobris Lejasciema mazpulka dalībniekiem bija īpaša diena, jo tika realizētas biedrības Latvijas Mazpulki projekta “Tiešsaistē ar mežu” aktivitātes.

Diena sākās ar nodarbību mežā dabaszinību skolotājas Rotas Salmiņas vadībā, kur iemācījāmies mērīt koku augstumu, salīdzināt kopta un nekopta meža audzi, iepazinām augus. Bija aizraujoši iezīmēto koku meklēšanai izmantot  LVM aplikāciju.

Dienas turpinājumā notika Lejasciema mazpulka rudens forums, kur čaklākie mazpulcēni iepazīstināja ar savu patstāvīgi izstrādāto projektu. Šos projektus mazpulcēni uzsāka pavasarī, kad notika attālinātās mācības, vasarā tos izstrādāja praktiski, bet rudenī apkopoja paveikto, gatavoja prezentācijas.  Mazpulcēni šajā gadā bija audzējuši arbūzus, zirņus, papriku, vasaras  puķes. Projektus izvērtēja mazpulka vadītāja Sarmīte Salmiņa un skolotāja Lana Černoglazova. Skolotāja  Lana pēc dzirdētā teica: “Šeit noteikti ir sapulcējušies Lejasciema vidusskolas čaklākie bērni”.   Ir noteikti jāpiekrīt šim vērtējumam, izsakot arī lielu paldies vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus. Pēc projektu aizstāvēšanas mazpulcēni saņēma sertifikātus un nelielas balviņas, par ko jāsaka paldies biedrībai “Latvijas Mazpulki”. Pēc labi padarītā darba mūs gaidīja cienasts un kopīgas spēles.

2019./2020.M.G.

Vislatvijas mazpulku nometnē

Ikgadējā konference Rīgā

Sporta spēlēs

Mazpulcēni dod svinīgo solījumu

Patriotu nedēļas izskaņā Lejasciema mazpulka dalībnieki kopā ar vadītāju Sarmīti Salmiņu realizēja projektu no Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam finansētā projekta “Augsim Latvijai!”. Jau iepriekšējā mācību gada izskaņā Lejasciema mazpulki saņēma finansiālo atbalstu no biedrības Latvijas Mazpulki iniciatīvu projektam ”Jauno mazpulcēnu iesvētības”, tādēļ atlika tikai to īstenot. Pasākuma laikā  Lejasciema mazpulcēni deva svinīgo solījumu, pārbaudīja savas vēstures zināšanas  par mazpulkiem Latvijā, ievēlēja jauno mazpulku priekšnieku, Kitiju Tomiņu.

Novembris ir ne tikai Latvijas svētku mēnesis, bet novembrī arī mazpulki Latvijā svin savu dzimšanas dienu. Šogad mazpulkiem Latvijā jau 90 gadi, tādēļ arī mazpulcēni mielojās ar svētku kliņģeri. Pasākuma turpinājumā bērni piedalījās pašu organizētajās spēlēs un rotaļās, attīstot savas organizatoriskās prasmes.

Nedēļu vēlāk, 29.novembrī mazpulcēniem notika radošā darbnīca, kuras laikā tika darināti apsveikumi un pērļoti eņģelīši, bet Ziemassvētku priekšvakarā tiks ceptas piparkūkas un apciemoti Lejasciema sociālās mājas iemītnieki, lai iepriecinātu viņus  ar saviem gatavotajiem apsveikumiem.

pulciņa vadītāja S.Salmiņa 

Lejasciema mazpulcēni visu decembri, pavadījuši Ziemassvētku noskaņās. Tika gatavoti apsveikumi, pērļoti eņģelīši, ceptas piparkūkas. Bet 20.decembrī mazpulcēni iejutās rūķu lomās, lai ar sagatavotajām dāvanām, apciemotu Lejasciema sociālās mājas iemītniekus. Mierpilnajā pēcpusdienā kopīgi dziedājām, atcerējāmies skaistākos Ziemassvētku dzejoļus un izspēlējām spēles. Bijām priecīgi par jauko pēcpusdienu, ko pavadījām kopā ar sirmgalvjiem, brīnišķīgajām darbiniecēm un Lejasciema jauniešu centra "Pulss" pārstāvjiem. 

pulciņa vadītāja S.Salmiņa