Koris

Pulciņš tiek piedāvāts 1.-4.klašu skolēniem. Koru vadītāja - mūzikas skolotāja I.Maltavniece