Matemātikas pulciņš "Citāda matemātika"

Matemātikas pulciņš "Citāda matemātika" domāts 3.,4. un 11.klases skolēniem. Pulciņā skolēni risina dažādus olimpiāžu un "zvaigznīšu" uzdevumus, gatavojas skolas un novada matemātikas olimpiādei, konkursam "Ķengurs", pilda A.Liepas Neklātienes Matemātikas Skolas (NMS) veidotos "Jauno matemātiķu konkursa" uzdevumus. Lielāko klašu skolēni gūst nelielu priekšstatu par augstāko matemātiku. Pulciņu vada skolotāja I.Ozoliņa.

 .