Informācija par vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu


  • Mācību procesā klātienē drīkst piedalīties personas, kam ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.
  • Skolēni ar slimības pazīmēm nepiedalās mācību procesā klātienē.
  • Ienākot skolā, ikviens dezinficē rokas pie norādītā stenda.
  • Skolā ir noteiktas atbildīgās personas par Covid-19 testu veikšanu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu uzrādīšanu: Ingrīda Vanaga (mob.29327316), Elita Jermakova (mob.26495744) – atbildīgā par 1.-5.klašu testu izsniegšanu, savākšanu un nodošanu, Aldis Doropoļskis (mob.26124347) – atbildīgais par 6.-12.klašu testu izsniegšanu, savākšanu un nodošanu.
  • Testu savākšanu un nodošana notiek 1 reizi nedēļā skolā, pirmdienās no plkst.8.00-9.30.
  • Ja skolēns nav ieradies uz testa nodošanu noteiktajā laikā, vecāki ir atbildīgi par skolēna testa nodošanu Gulbenē, E.Gulbja laboratorijā.
  • Arī šajā mācību gadā (2021./2022.m.g.) 12.klases skolēniem obligāti jākārto tikai trīs eksāmeni (latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā), ceturtais eksāmens nav obligāts.
  • Ja mācības norisinās klātienē, un uzskatiet, ka jūsu bērnam drošāk šajā laikā ir mācīties attālināti mājās, tad jāvēršas izglītības iestādē pie audzinātājas, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums un saskaņojot ar skolas direktori pēc rīkojuma izdošanas ir iespēja mācīties mājmācībā.
  • Sejas maskas telpās nēsā visi skolas skolēni, skolotāji un darbinieki.
  • Sejas maskas priekš bērniem un skolotājiem NAV jāpērk, to nodrošina  izglītības iestāde.

Skatīt sīkāk: Mācību procesa organizēšanas kārtība

Seko līdzi informācijai!

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm